سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

راه كارهايي براي درمان استرس

5 سه شنبه 24 فروردين 1395
براي كمك به پيش گيري از استرس منفي، تا حد امكان به آن دسته از امور زندگي بپردازيد كه مي توانيد از عهده آن ها برآييد.

درمان استرس

براي كمك به پيش گيري از استرس منفي، تا حد امكان به آن دسته از امور زندگي بپردازيد كه مي توانيد از عهده آن ها برآييد.

از آن جا كه هميشه نمي توانيد جلوي استرس را بگيريد، روش هايي را ياد بگيريد كه براي حفاظت از سلامت ذهني و فيزيكي خود، سازگار شويد. با مطالعه مقالات و كتاب هاي مفيد، راه كارهاي مقابله با استرس را بياموزيد.

جهت كنترل استرس روش منطبق با روحيات و شرايط خود را ياد بگيريد و به طور منظم و در صورت امكان هر روز آن را تمرين كنيد.

به مدت كوتاهي از هر وضعيت پر استرسي كه در طول روز به آن برمي خوريد، دور شويد.

از آوردن مشكلات خود به خانه يا بستر خودداري كنيد. در پايان روز، دقايقي را به مرور تك تك تجارب كل روز اختصاص دهيد، به طوري كه انگار يك نوار را مجددا گوش مي دهيد.

تمام عواطف منفي را كه متحمل شده ايد( عصبانيت، احساس عدم امنيت يا اضطراب) از خود برهانيد و از كليه انرژي ها يا عواطف خوب( افكار عاشقانه، ستايش، احساسات خوب در مورد كار يا خودتان) لذت ببريد.

ورزش كنيد. افرادي كه در وضعيت فيزيكي خوبي به سر مي برند، به احتمال كم تري به عوارض منفي استرس مبتلا مي شوند.يك رژيم غذايي طبيعي و كاملا متعادل اتخاذ كنيد اتخاذ كنيد. ممكن است لازم باشد از مكمل هاي وي

تاميني استفاده كنيد.شيوه صحيح تنفس عميق و آرام سازي بدن را بياموزيد و همه روزه آن را چند بار تكرار كنيد. به

ويژه در زماني كه تحت فشار عصبي هستيد از انجام اين حركات غافل نشويد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان 4/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 60