سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

رازهاي موفقيت در رابطه جنسي

5 پنج شنبه 20 خرداد 1395
بهترين راه براي كسب لذت جنسي صحيح و مناسب،در ميان گذاردن آن با همسرتان مي باشد. شما مي توانيد نسبت به درخواست آن از همسرتان راحت و شفاف باشيد.

بهترين راه براي كسب لذت جنسي صحيح و مناسب،در ميان گذاردن آن با همسرتان مي باشد. شما مي توانيد نسبت به درخواست آن از همسرتان راحت و شفاف باشيد. مثلا مي توانيد بگوييد: دوست داري امشب رابطه داشته باشيم؟ يا بيا امشب رابطه داشته باشيم؟ يا من دوست دارم امشب رابطه داشته باشيم؟

اگرچه شفافيت بهترين راه دستيابي به خواسته هاي جنسي مي باشد. اما همه ي زوجين نمي توانند نسبت به آن شفاف برخورد كنند. برخي زوجين براي اعلام نظر خود نسبت به آميزش، از كدهاي رفتاري خاصي استفاده مي كنند. مثلا وقتي به همسرشان مي گويند <من دارم دوش مي گيرم> او متوجه مي شود كه پس از حمام بايد با يكديگر نزديكي كنند. اما وقتي مي گويند< سرم درد مي كنه> او متوجه مي شود كه احتمالا امشب نزديكي نمي كنند. البته اين كدها زماني مفيد هستند كه هر زوجين از پيام هاي ضمني آن آگاه باشند و بدانند كه منظور هريك از آنها چيست.

زوجين با شيوه هاي متفاوتي با يكديگر گفتگوي جنسي دارند. اگر شما مي دانيد كه همسرتان گفتگو درباره ي رابطه جنسي را دوست ندارد بايد راه مناسبي را براي تعامل با او پيدا كنيد. چنانچه تعامل غير كلامي براي شما مناسب باشد و بتواند به خوبي منظور يكديگر را درك نماييد، اين شيوه مي تواند براي شما كارامد باشد. مهم اين است كه شما و همسرتان روش مناسبي براي تعامل پيدا كنيد.

هنگام شنيدن پاسخ منفي نسبت به درخواست نزديكي با همسرتان نبايد دچار ناراحتي يا عصبانيت شويد، بلكه بايد سعي كنيد راهكار مناسبي براي حل موضوع پيدا نماييد. را هاي ديگري نيز وجود دارد كه مي توانيد از طريق آن نيازهاي جنسي خود را برآورده نماييد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب رازهاي موفقيت در رابطه جنسي/ حسن خان جمالي، مينا ميكائيلي بنيادآباد/ ناشر: نهضت پويا/ ص95