سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

رابطه ي مسايل جنسي و پريود پس از زايمان

5 شنبه 30 مرداد 1395
مؤثرترين عامل در بازگشت سريع اروتيسيم، ادامه احساسي بود كه در سه ماهه دوم و سوم بارداري به آن ها دست داده بود.

اروتيسيم (تحريك جنسي) زن در پريود پس از زايمان، رابطه مطمئني با تعداد فرزند يا سن زن نداشت، ولي مي توانست رابطه مستقيم با عمل شيردهي داشته باشد. برخي از زنان مورد مطالعه، چنين بيان مي نمودند كه تمايلات جنسي آن ها اساسا قابل صرف نظر يا در سطح پايين است. دلايل مختلفي براي اين تنش هاي پايين جنسي ارائه گرديد. خستگي بيش از حد، ضعف، درد ناشي از آميزش جنسي و ترشخات دردناك واژن، معدودي از اين دلايل را تشكيل مي دادند. بزرگترين نگراني اظهار شده، عبارت از اين بود كه مي ترسيدند، اگر پس از زايمان، آميزش جنسي را زودتر شروع كنند، آسيب فيزيكي ناشي از بارداري به طور هميشگي در بدن آن ها باقي بماند.

برخي ديگر به سرعت و طي 2 الي 3 هفته پس از زايمان به سطوح تنش جنسي حالت غيربارداري و بعضي ها به تنش هايي بسيار بالاتر از تنش هاي حالت غير بارداري برگشته بودند. تمامي زنان از اثرات مضر احتمالي ناشي از برگشت سريع به فعاليت آميزشي نگران بودند، مسئله اي كه به طور عيني موجب ناراحتي آن ها مي شد.

تعداد معدودي از زنان، به طور شگفت انگيزي اظهار داشتند كه حساسيت ولو يا سفتي لوله واژن پس از زايمان موجب افزايش قابل توجهي در لذت جنسي آن ها گرديده است.

مؤثرترين عامل در بازگشت سريع اروتيسيم، ادامه احساسي بود كه در سه ماهه دوم و سوم بارداري به آن ها دست داده بود. زنان در اين دو ثلث، احساس مي كنند كه لگن شان محتقن و پر از خون شده است.

اين احساس يه پريود پس از زايمان ادامه يافته و موجب افزايش تنش جنسي مي گردد. لگن پس از زايمان، به طور مزمن توسط خون وريدي احتقان يافته است و بنابراين احساس توصيف شده توسط اين زنان به راحتي قابل درك است.

بالاترين سطح علاقه جنسي در سه ماهه اول پس از زايمان، توسط مادران شيرده گزارش شد. مكيدن نوك پستان توسط نوزاد، نه تنها باعث تحريك جنسي (اغلب تا سطوح تنش پلاتو و ندرتا تا ارگاسم) آن ها مي شد، بلكه اين مادران فاش كردند كه علاقه دارند هرچه سريعتر به فعاليت جنسي با شوهرانشان برگردند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب احساسات و پاسخ هاي جنسي انسان/ ويليام مسترز/ ترجمه: دكتر بهنام اوحدي/ ص: 150