سالم باشیم

چربی خون

خانه/چربی خون

رابطه نازايي و كلسترول خون

5 يکشنبه 22 فروردين 1395
همه ي هورمون هاي جنسي مثل تستوسرون و استروژن و پروژسترون از كلسترول تشكيل مي شوند

همه ي هورمون هاي جنسي مثل تستوسرون و استروژن و پروژسترون از كلسترول تشكيل مي شوند. موارد نام برده در اعمال جنسي، قاعدگي، بارداري، رشد د بلوغ جنسي لازم و ضروري است. اما انجمن هاي طرفدار نظريه ي ضد كلسترول توصيه مي كنند كه كودكان از سن دو سالگي از مصرف مواد كلسترول زا و چربي ها خودداري كنند كه در فصل استاتين ها درباره ي آن بحث خواهد شد. در جوامع غربي نازايي و عدم بارداري از بيماري هاي شايع در زنان است، به حدي كه يك سوم زنان در كشورهاي غربي از بچه دار شدن محروم هستند. البته اين عارضه موجب تعجب و شگفتي نيست چراكه تبليغات گسترده ي شبانه روزي عليه كلسترول و چربي هاي حيواني و سعي پزشكان در كاهش ميزان كلسترول خون با تجويز داروهاي ضدكلسترول چنين نتايج خطرناكي را در پي دارد. چون كاهش كلسترول خون، هورمون هاي تناسلي را كاهش داده و در نتيجه عقيم شدن و نازايي از عواقب وخيم آن است.

از سوي ديگر غده آدرنال كه در بالاي كليه ها قرار دارند، يك سلسله تركيبات شيميايي مي كنند كه براي حيات و زندگي انسان ضروري است. مثلا كورتيزون و بسياري از هورمون ها ديگر كه از غده هاي آدرنال ترشح مي شوند، تنظيم كننده قند خون و فشارخون هستند. در ضمن موجب فرونشاندن التهاب و تورم بدن مي گردندو اما ساختمان بسياري از اين هورمون ها و كورتيزون، كلسترول است يعني بدون كلسترول كورتيزون و هورمون هاي حياتي تشكيل نمي گردد از جمله يك هورمون ديگري به نام آلداسترون توسط غده آدرنال توليد مي شود كه در تعادل املاح بدن بخصوص پتاسيم و نمك بدن نقش اساسي دارد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب كلسترول و چربي دوست يا دشمن؟/ دكتر سيد محمد هاشم ساداتي/ ناشر: معين/ ص 28