سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

رابطه تغذیه با فشار خون

5 شنبه 29 فروردين 1394
سوء تغذیه یا نداشتن تغذیه ی صحیح منشأ بسیاری از بیماری ها است. استفاده بی رویه از غذاهای آماده و کنسرو ها سبب افزایش فشار خون می شود.

سوء تغذیه یا نداشتن تغذیه ی صحیح منشأ بسیاری از بیماری ها است. در رابطه با بیماری فشارخون بالا می توان عوامل تغذیه ای نادرست زیر را برشمرد :

▪ مصرف بی رویه ی غذاهای آماده، کنسروها و غذاهای رستورانی که محتوای نمک سدیم شان بالاست.

▪ مصرف سوسیس، کالباس و غذاهای فراوری شده.

▪ عدم مصرف کافی لبنیات و دیگر منابع کلسیم و یا عدم مصرف صحیح آن ها.

▪ کمبود مصرف میوه ها، سبزیجات و دیگر منابع عناصر مورد نیاز بدن مخصوصاً پتاسیم و منیزیوم.

▪ استفاده از چربی های مضر اشباع و ترانس ( روغن های جامد ).

▪ مصرف ناکافی اسید چرب ضروری ( امگا 3 ).


کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص45