سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

ديابتي ها، روزي دو قاشق سركه بخوريد

5 يکشنبه 22 آذر 1394
سركه به عنوان يك ضدعفوني كننده از زمان بقراط به كار مي رفت. اين دانشمند سركه را براي برطرف كردن سرفه هاي پايدار توصيه مي كرد.

مصارف زيادي از سركه از هزاران سال قبل اقوام و فرهنگ هاي مختلف سركه را براي مصارف گوناگوني استفاده مي كردند. بعضي از اين ادعاها در سال هاي اخير به صورت كلينيكي مورد تحقيق قرار گرفته اند و اثرات مفيد و يا عوارض جانبي آنها مطالعه شده است.

امكان كاهش كلسترول و تري گليسريد خون:

در سال 2006 ميلادي اثر كاهش كلسترول و تري گليسريد سركه به طور قابل توجهي در موش هاي آزمايشگاهي مشاهده شده است. مشابه اين آزمايش روي انسان نيز انجام و كاهش مرگ و مير در بعضي امراض قلبي با مصرف سركه در افراد داوطلب مشاهده شده است. احتمال اثر سركه در موارد مذكور در انسان وجود دارد.

كنترل قندخون در افراد ديابتي:

قبل از توليد داروهاي كاهش قندخون، افراد ديابتي براي كاهش قندخون از سركه استفاده مي كردند. مصرف حدود بيست ميلي ليتر يا دو قاشق غذاخوري سركه به همراه غذا يا در طول رژيم روزانه مي تواند قندخون افراد ديابتي و سالم را پايين بياورد. مصرف سركه در بعضي افراد مي تواند تا سي درصد قندخون آن ها را كاهش دهد.

كنترل رژيم غذايي:

مجموعه اي از آزمايش ها نشان داده است كه مصرف سركه به همراه غذا باعث احساس سيري و در نتيجه كاهش مصرف غذا مي گردد.

عفونت ها:

سركه به عنوان يك ضدعفوني كننده از زمان بقراط به كار مي رفت. اين دانشمند سركه را براي برطرف كردن سرفه هاي پايدار توصيه مي كرد. باور عمومي بر اين باور است كه سركه خاصيت ضدعفوني كنندگي دارد. در حالي كه سركه مي تواند به عنوان ضد ميكروب براي پاك كردن سطوح پخت آشپزخانه و محل هاي شستشو بكار رود، مطالعات نشان داده است كه مصرف خوراكي و موضعي سركه داراي خاصيت از بين برنده ي عفونت ها، قارچ ها و شپش نيست.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گياهان دارويي و گياه درماني ج3/ دكتر محمد حسين صالحي سورمقي/ ناشر: دنياي تغذيه/ص 237