سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

ديابت چه بيماري هايي را به وجود مي آورد؟

5 چهار شنبه 22 مهر 1394
بيماري ديابت روي قسمت هاي مختلف بدن تاثيرات مخربي بر جاي مي گذارد. از جمله روي چشم ها، كليه ها، اعصاب و رگ هاي خوني تاثيرگذار است و آنها را دچار بيماري مي كند.

بيماري ديابت روي قسمت هاي مختلف بدن تاثيرات مخربي بر جاي مي گذارد. از جمله روي چشم ها، كليه ها، اعصاب و رگ هايخوني تاثيرگذار است و آنها را دچار بيماري مي كند.

براي اطلاع از وضعيت قند خونتان و براي تغيير برنامه درماني بيماران مبتلا به ديابت، انجام منظم آزمايش قند خون مهم است. 

انجام اين آزمايش به شما نشان مي دهد كه آيا بيماري ديابت را گرفته ايد يا نه؟ نوع داروي مورد استفاده براي شما مفيد بوده است يا نه؟ و آيا قند خون شما در نوسان است و يا نه؟ 

در مورد اين كه، هر چند وقت يك بار بايد قند خون خود را بررسي كنيد، با پزشك خود مشورت نماييد. 

كنترل ميزان قند خونبراي جلوگيري از بروز عوارض ناشي از ديابت مفيد است. 

عوارض ناشي از ديابت

1. رگ هاي خوني

 • حدود دوسوم افراد مبتلا به ديابت، در اثر بيماري هاي قلبيجان خود را از دست مي دهند.
 • اگر فردي ديابت داشته باشد، احتمال سكته قلبي2تا 4 برابر خواهد شد.
 • رگ هاي خوني در بيماران ديابتي در اثر ايجاد پلاك ها، تنگ مي شوند، در نتيجه جريان خون كاهش مي يابد و لخته هاي خونيزياد مي شود.
 • سخت شدن عروق (آترواسكلروز) در اين بيماران، باعث افزايش حمله هاي قلبي و سكته مي گردد.
 • زخم هاي پا در بيماران ديابتي شايع است.در موارد شديد، زخم پا موجب قطع آن مي گردد.

2. كليه

 • اگر در مدت زمان طولاني دچار بيماري ديابت باشيد، خطر ايجاد بيماري هاي مزمن كليويزياد خواهد شد.
 • كنترل ديابت، فشار خونو كلسترولباعث كاهش بيماري هاي كليوي مي گردد. 

3. چشم

 • مويرگ هاي خوني، اكسيژن و مواد مغذي را به شبكيه چشم مي رسانند.
 • افزايش قند خون باعث تخريب اين رگ هاي كوچك مي شود.
 • اين تخريب را كه در بيماران ديابتي شايع است، به نام رتينوپاتيمي خوانند.
 • رتينوپاتي باعث از دست دادن بينايي مي گردد. 

4. اعصاب

 • با گذشت زمان و عدم كنترل ديابت، قند خون زياد شده و آسيب اعصابصورت مي گيرد.
 • علائم اين آسيب شامل: سوزش، بي حسي، درد و سوزن سوزن شدن انگشتان دست ها و پاها و حتي خود دست و پا مي باشد.
 • اين تخريب برگشت ناپذير است، اما با استفاده از درمان، درد و بي حسي را مي توان كاهش داد. 

5. پاها

 • تخريب اعصاب مي تواند حس پا را از بين ببرد و به همين دليل جراحات و صدمات بيشتري در پايتان بوجود مي آيد.
 • سخت شدن عروق خوني باعث كاهش جريان خون به پاها مي شود.
 • زخم هاي پاو قانقاريا (از بين رفتن عضو در اثر نرسيدن خون) در بيماران ديابتي شايع است.
 • در موارد شديد، زخم پا موجب قطع آن مي گردد.

جلوگيري از ديابت نوع 2

با تغيير شرايط زندگي، اين بيماري قابل درمان مي باشد. اين نكته به خصوص براي افرادي كه در مرحله پيش از ديابت هستند، بسيار مهم است. 

براي كاهش خطر ديابت، دستورالعمل هاي زير را به كار بريد:

 • رژيم غذايي سالم داشته باشيد.
 • به مدت 30 دقيقه ورزش كنيد و به مدت 5 روز در هفته.
 • وزن متناسب خود را حفظ كنيد.

 

منبع: تبيان