سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

ده علت بدجنسي كودكان

5 دوشنبه 7 دي 1394
بي ترديد، هر كودكي زماني كودك ديگر را مسخره مي كند، اما چرا بعضي بچه ها بيشتر از بقيه سر به سر مي گذارند يا از كوچك كردن بقيه لذت بيشتري مي برند؟

بي ترديد، هر كودكي زماني كودك ديگر را مسخره مي كند، اما چرا بعضي بچه ها بيشتر از بقيه سر به سر مي گذارند يا از كوچك كردن بقيه لذت بيشتري مي برند؟

چند علت نامهربان بودن كودكان هستند:

1. نبود همدلي: شايد او به خوبي درك نمي كند كه نامهرباني اش چه تأثير عاطفي دارد.

2. نبود اعتماد به نفس: او احساس بي ارزش بودن دارد و در نتيجه شخص مقابل را كوچك مي كند.

3. نياز به تلافي: او مورد تحقير و تمسخر بوده است و حالا مي خواهد تلافي كند.

4. آرزوي تعلق داشتن: براي اينكه اعضاي گروه او را بپذيرند، اشخاصي را كه خارج از گروه هستند، تحقير مي كند.

5. نداشتن مهارتهاي حل مشكل: از آنجا كه نمي داند اختلافها و مشكلات را چگونه حل كند، به توهين و ناسزا پناه مي آورد.

6. حسادت: او به كودك ديگر حسادت دارد و در نتيجه او را پايين مي آورد تا احساس بهترين درباه خودش پيدا كند.

7. با او همين گونه رفتار مي شود: با او با نامهرباني رفتار مي شود و در نتيجه همان شيوه را تقليد مي كند.

8. آرزوي سلطه جويي بر شخص ديگر: تمسخر به او احساس برتري مي دهد.

9. كسي از او انتظار مهرباني ندارد: هيچكس به او نمي گويد كه نامهرباني مجاز نيست.

10. مهارتهاي اجتماعي ضعيف: او با مهارتهاي سازگاري – همكاري، مذاكره، گذشت، تشويق و گوش دادن – آشنا نيست و در نتيجه به تحقير ديگران پناه مي آورد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب كليدهاي پرورش رفتار و ارزشهاي اخلاقي در كودكان و نوجوانان/ دكتر ميشل بربا/ ترجمه: فرناز فرود/ ناشر: صابرين/ ص191