سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

دلایل فشارخون بالا

5 سه شنبه 18 فروردين 1394
یکی از دلایل بالا رفتن فشارخون، افزایش خون برگشتی به قلب می باشد. به هر دلیل هنگامی که خون بیشتری به قلب وارد می شود خون خارج شده نیز بیشتر می شود.

با انقباض ماهیچه های قلب در هر ضربان، جریانی در رگ ها ایجاد می شود که خون را به تمام اعضای بدن می رساند. هر چه تعداد این ضربان ها بیشتر باشد خون بیشتری با سرعت بیشتر وارد رگ ها می شود(البته اگر مقدار خون خارج شده کمتر نباشد)، بنابراین فشار وارد بر رگ ها افزایش می یابد یا به اصطلاح رایج فشارخون بالا می رود.

هم چنین هنگامی که رگ ها تنگ تر از معمول باشند، خون خارج شده از قلب در این رگ ها نیروی بیشتری دارند و فشار بیشتری بر جدار رگ ها وارد می نمایند.

دلیل دیگر بالا رفتن فشار وارد شده بر جدار رگ ها یا همان بالا رفتن فشارخون، افزایش خون برگشتی به قلب می باشد. به هر دلیل هنگامی که خون بیشتری به قلب وارد می شود خون خارج شده نیز بیشتر می شود و این افزایش حجم، فشارخون را نیز افزایش می دهد.

هرچه نمک بیشتری به بدن وارد گردد به همان نسبت آب بیشتری در بدن تجمع می یابد. در این صورت مایع داخل رگ ها بیشتر می شود که این امر سبب افزایش خون برگشتی به قلب می شود.

دستگاه گردش خون از دستگاه های غیرارادی بدن انسان به حساب می آید یعنی این دستگاه تحت اراده ی انسان کار نمی کند و اعصاب خودکار بدن اعمال آن را کنترل می کند .

اعصاب سمپاتیک با مکانیسم های پیچیده و سریعی، تنظیم فشارخون را در دست دارند و آن را کنترل می کند. هورمون ها نیز با فعالیت پیچیده ی خود تأثیر زیادی در کنترل فشارخون دارند.

اعصاب سمپاتیک کنترل کننده کوتاه مدت و کلیه ها کنترل کننده ی بلند مدت فشار خون می باشند. کلیه ها با مکانیسم های خاصی می توانند فشارخون را تنظیم کنند که برخی از آن ها از این قرار اند :

1 - ترشح مواد شیمیایی مختلف (هورمون ها)
2 - تنظیم مقدار آب و نمک خون
3 - تنظیم مقدار دفع مایعات از بدن
4 - رقیق کردن ادرار


کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص26