سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

دسته بندي و علت شناسي ديابت

5 چهار شنبه 27 آبان 1394
ديابت بصورت هاي شيرين و بي مزه است. ديابت بي مزه اختلال در سيستم هورموني است و ديابت شيرين ناشي از اختلال در سلولهاي توليد انسولين يا مقاومت به انسولين مي باشد.

اخيرا انجمن ديابت آمريكا چهار ملاك زير را براي تشخيص ديابت معرفي كرده است:

1-   مقدار هموگلوبين گليكوزيله (A1c)، شش و نيم درصد يا بالاتر.

2-   گلوكز ناشتاي بالاتر از 126 ميلي گرم بر دسي ليتر.

3-   گلوكز پلاسماي 2 ساعته بالاتر از 200 ميلي گرم بر دسي ليتر حين يك آزمون تحمل گلوكز خوراكي با استفاده از 75 گرم گلوكز.

4-   علائم افزايش گلوكز خون از جمله افزايش حجم ادرار و كاهش وزن بي دليل، از سويي پيش ديابتي ها بصورت A1c حدود پنج و هفت دهم تا شش و چهار دهم درصد، گلوكز ناشتاي 100 تا 125 ميلي گرم بر دسي ليتر و اختلال در تحمل گلوكز، يعني گلوكز پلاسمايي 2 ساعته 140 تا 199 ميلي گرم بر دسي ليتر پس از بارگيري گلوكز، مشخص مي شوند.

ديابت به دو شكل كلي شيرين و بي مزه دسته بندي ميشود. ديابت بي مزه يك اختلال در سيستم هورموني است كه در آن اغلب كمبود هورمون ضد ادراري كه بطور طبيعي از غده هيپوفيز خلفي ترشح ميشود، وجود دارد. در ديابت بي مزه هيچ اختلالي در قند خون وجود ندارد و فقط به دليل افزايش حجم ادرار به ديابت شباهت دارد. ديابت شيرين به دو شكل اصلي نوع1 و نوع2 دسته بندي ميشود. در ديابت نوع1 كه حدود 5 تا 10 درصد موارد را شامل ميشود. بيماري حاصل اختلال در سيستم ايمني سلول هاي توليد كننده انسولين در پانكراس است. ديابت نوع2 كه تقريبا 90 تا 95 درصد موارد ديابت را شامل ميشود كه ناشي از ناتواني سلول هاي عضلاني براي پاسخ به انسولين (مقاومت به انسولين) است.

نوع ديگر و كمتر متداول اين بيماري، ديابت بارداري است كه در دوران بارداري اتفاق مي افتد و با احتمال 40 تا 60 درصد، اين افراد در ادامه زندگي به ديابت نوع2 مبتلا ميشوند. عوامل ژنتيك و محيطي به طور قوي در توسعه ديابت نوع2 درگير هستند. نواقص ژنتيكي پيچيده اند و به خوبي مشخص نيستند، اما خطر ديابت نوع2 با افزايش سن، چاقي و بي تحركي افزايش مي يابد. در حاليكه ديابت نوع1 نتيجه نقص در سيستم ايمني سلول هاي توليد كننده انسولين در پانكراس است. از اين رو، با توجه به اينكه ورزش با كاهش علائم سندروم متابوليك همراه است، احتمالا اثرات تمرين ورزشي بر بهبود وضعيت ديابت نوع2 مشهودتر خواهد بود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فعاليت ورزشي، تمرين، ديابت/ دكتر سحر دانشور/ ناشر: علوم ورزشي/ ص7