سالم باشیم

پوکی استخوان

خانه/پوکی استخوان

درمان پوكي استخوان با استروژن

5 جمعه 4 تير 1395
پس از يائسگي استروژن مهم ترين دارو براي پيشگيري از پوكي استخوان مي باشد، زيرا جايگزين هورموني است كه پس از قطع عادات ماهيانه بوسيله تخمدان ها از دست رفته است

پس از يائسگي استروژن مهم ترين دارو براي پيشگيري از پوكي استخوان مي باشد، زيرا جايگزين هورموني است كه پس از قطع عادات ماهيانه بوسيله تخمدان ها از دست رفته است. اين موضوع شناخته شده اي است كه درمان با استروژن در چند سال اول پس از يائسگي از پوكي استخوان پيشگيري و يا آن را به تاخير مي اندازد.

با دريافت استروژن پس از يائسگي در حدود 85درصد پيشگيري از پوكي استخوان مي شود.

علاوه بر ماهيت عالي استروژن در پيشگيري از پوكي استخوان در درمان از آن نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. نتايج بعضي از بررسي ها نشان مي دهد كه با استفاده از استروژن بعنوان درمان تا 5درصد از تراكم استخوان نيز پيشگيري مي كند. بدون درمان امكان 1تا3درصد از تراكم استخوان ساليانه پس از يائسگي ايجاد مي شود. اما بخاطر داشته باشيد كه براي حمايت از پيشگيري از شكستگي استخوان، درمان با استروژن بايد ادمه يابد.

يخاطر داشته باشيد رابطه مثبتي بين بين تراكم استخوان در سطح پايين و شكستگي استخوان وجود دارد. چنانچه تراكم استخوان بهبودي يابد، ريسك شكستگي استخوان نيز كاهش مي يابد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

پيشگيري و درمان پوكي استخوان/ دكتر هريس ماكميان / مترجم: دكتر فروغ شفيعي/ ناشر: عبادي فر/ص: 102