سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

درمان و پيشگيري از كمردرد

5 چهار شنبه 2 تير 1395
اگر كمردرد علتي مانند سل، عفونت ادراري يا بيماري هاي كيسه صفرا دارد، علت ان را درمان كنيد

كمردرد علل بسياري دارد. در زير برخي از انها را مي خوانيد:

درد مزمن در بالاتنه همراه با سرفه و كاهش وزن(سل شش ها)

نشستن و ايستادن غلط

ناراحتي هاي ادراري

قاعدگي يا بارداري در زنان

تحت فشار بودن عصب ها

 

درمان و پيشگيري از كمردرد:

اگر كمردرد علتي مانند سل، عفونت ادراري يا بيماري هاي كيسه صفرا دارد، علت ان را درمان كنيد. اگر به يك بيماري شديد مشكوك هستيد به جستجوي پزشك برآييد.

كمر درد ساده مانند كمردرد آبستني را غالبا مي توان به طريقه

1- ورزش كمر

2- هميشه بر يك سطح صاف و مستقيم بخوابيد

3- هميشه مستقيم باستيد

 

آسپرين و كمپرس گرم بيشتر كمردردها را تسكين مي دهد.

براي درمان درد پايين كمر كه در نتيجه بلند كردن چيزهاي سنگين يا كشش حاصل مي شود گاهي اوقات به كمك نرمش مي توان تسكين سريع ايجاد كرد .

اگر كمردرد ناشي از برداشتن وزنه اي يا پيچيدن ناگهاني شديد كمر باشد وقتي كه خم مي شويد كمرتان مي سوزد و درد مي گيرد كه به تمام پا منتقل مي شود. اگر پا بي حس يا دچار ضعف شود علامت خطر است. عصبي كه از پشت مي آيد شايد ديسك جابجا شده آن را زير فشار گرفته است.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:245