سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

درمان سنتي فشار خون

5 يکشنبه 26 مهر 1394
فشار خون در طب سنتي ناشي از امتلاء خون است كه مي تواند هم از بلغم باشد و هم از دم، وقتي صفرا در تن كاهش پيدا مي كند خون رساني در بدن دچار اشكال ميشود پس جهت پيشگيري از بيماري فشار خون، بايد همواره صفرا در تن به اندازه باشد.

فشار خون در طب سنتي ناشي از امتلاء خون است كه مي تواند هم از بلغم باشد و هم از دم، وقتي صفرا در تن كاهش پيدا مي كند خون رساني در بدن دچار اشكال ميشود پس جهت پيشگيري از بيماري فشارخون، بايد همواره صفرا در تن به اندازه باشد.

براي درمان:

1. سركه انگبين با عرق نعناع، يك ليوان هر شب يك ساعت بعد از شام ميل كنيد.

2. دوسين (سه واحد عسل + يك واحد سياه دانه نيم كوب + نيم واحد سركه انگور طبيعي) از اين تركيب روزي دو قاشق مرباخوري صبح ناشتا و شب موقع خواب ميل كنيد.

3. 5 قطره روغن سياه دانه زير زبان صبحها

4. حجامت عام ماهي يكبار 2 الي 3 مرتبه

5. طول درمان 120 روز مي باشد.

توجه: ضمنا در دموي ها ترك ناهار بسيار مؤثر است و شتاب درمان را بيشتر مي كند. بلغمي ها بايد گرم جات را بيشتر و سردي ها را كمتر مصرف كنند.

درمانهاي اورژانسي فشار خون:

1. بين انگشت شصت و سبابه را 3 الي 4 دقيقه فشار دهيد.

2. نوك انگشتان را سوزن مي زنيد تا چند قطره خون بيايد.

3. 12 الي 20 عدد سياه دانه را با دندان بجوييد تا فشار سريع كاهش يابد.

4. ترشيها هم مثل: سركه، آبليمو، آّبغوره، آب نارنج و ... در مواقع اورژانسي كمك كننده هستند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب طب سنتي اسلامي/ مهدي برزو/ ناشر: ابتكار دانش/ ص342