سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

درمان ديابت نوع2

5 دوشنبه 25 آبان 1394
در حال حاضر هيچ راه درماني براي بهبود قطعي ديابت نوع2 شناخته نشده است. البته در مراحل اوليه مي توان به راحتي كنترل قند خون را در فرد مبتلا اصلاح نمود.

بايد اذعان نمود كه در حال حاضر هيچ راه درماني براي بهبود قطعي ديابت نوع2 شناخته نشده است. البته در مراحل اوليه مي توان به راحتي كنترل قند خون را در فرد مبتلا اصلاح نمود. ولي اين بدان معنا نيست كه اين فرد ميتواند مجددا به عادات نادرست زندگي قبلي خود بازگردد. چراكه در هر صورت اين افراد احتمال افزايش مجدد قند خون را در طي مراحل مختلف زندگي خواهند داشت. به همين دليل با تشخيص اوليه ديابت حتي پس از اصلاح قند خون شما بايد كنترل قند خود را به صورت ادواري انجام دهيد. اگرچه نظرياتي در مورد نقش عمل "باي پس" معده در درمان ديابت نوع2 وجود دارد با اين حال رابطه بين عمل جراحي و درمان ديابت نوع2 هنوز به اثبات نرسيده است. ديابت نوع2 در مراحل اوليه با تغيير شيوه زندگي اعم از تغذيه سالم، فعاليت بدني و نيز كنترل استرس قابل درمان خواهد بود. جالب است بدانيد كه در فردي كه از افزايش وزن شديد رنج مي برد حتي با كمتر از 10 درصد كاهش وزن در خيلي از موارد قند خون اصلاح مي گردد. اگر با تغيير عادات نادرست زندگي، قند خون شما اصلاح نشد، آن موقع ديابت اغلب با مصرف داروهاي خوراكي قابل درمان است زيرا كه بدن بسياري از افراد مبتلا تا حدي انسولين ترشح مي كند ولي به داروهايي براي بهبود بهره برداري و يا افزايش ترشح انسولين نياز است.

هدف درمان در ديابت نوع2 رسيدن و حفظ گلوكز، چربي و فشار خون بهينه براي پيشگيري يا به تاخير انداختن معضلات مزمن مرتبط با ديابت و همچنين بهبود كيفيت زندگي در اين بيماران است. بسياري از بيماران ديابتي نوع2 مي توانند گلوكز خون خود را از طريق برنامه ريزي مناسب غذايي، برنامه منظم ورزشي، كاهش وزن مازاد، انجام رفتارهاي خود مراقبتي و دريافت دارو كنترل كنند. البته برخي ديگر نياز به دريافت انسولين يا داروهاي شبه انسوليني دارند و رژيم غذايي و فعاليت بدني محور مديريت و پيشگيري از ديابت نوع2 هستند و وقتي از مداخلات دارويي استفاده ميشود آنها بايد به تقويت تعديل هاي روش زندگي (ورزش و رژيم غذايي) كمك كنند، نه اينكه جايگزين آنها شوند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فعاليت ورزشي، تمرين، ديابت/ دكتر سحر دانشور/ ناشر: علوم ورزشي/ ص20