سالم باشیم

تغذیه و رژیم

خانه/تغذیه و رژیم

درمان ديابت با رژيم غذايي

5 يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
يك رژيم غذايي براي كنترل نوسانات گلوكز خون توصيه مي شود كه در آن بر مصرف كربوهيدرات ها ي پيچيده نظير سبزيجات، حبوبات و مواد نشاسته اي و كربوهيدرات هاي ساده مثل ميوه تاكيد مي شود

در بيماران ديابتي ميزان كالري مصرفي بايد در حدي باشد كه وزن ايده آل بدن حفظ شود. اين ميزان معمولا حول حوش 2000-2500 كالري مي باشد. بسياري از بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 كه چاق هستند، نبايد كالري مصرفي روزانه خود را به كمتر از 1200 تقليل دهند . در غير اين صورت ممكن است هيپوگليسمي، تحليل توده ي عضلاني و كمبود و كمبود توده عضلاني و كمبود ويتامين و مواد معدني عارض شود. رژيم غذايي و داروها به تنهايي براي درمان ديابت كافي نيستند و بايد ورزش را به برنامه فوق افزود.

يك رژيم غذايي براي كنترل نوسانات گلوكز خون توصيه مي شود كه در آن بر مصرف كربوهيدرات ها ي پيچيده نظير سبزيجات، حبوبات و مواد نشاسته اي و كربوهيدرات هاي ساده مثل ميوه تاكيد مي شود.

از مصرف ساير كربوهيدرات هاي ساده مثل شيريني و كلوچه بايد اجتناب نمود، چون مي توانند باعث افزايش سريع قندخون شوند. رژيم هاي پرچربي و پر پروتئين امروزه توصيه نمي گردند. در رژيم هاي غايي مطلوب 10 تا 20درصد كالري از پروتئين، 50 تا60درصد كالري از كربوهيدرات و كمتر از 30درصد كالري از چربي ها تامين مي شوند. ممكن است براي آموزش بيمار ارجاع به يك متخصص تغذيه باليني ضرورت يابد.

ميزان چربي هاي خون

مقادير مطلوب به شرح زير است:

LDL كمتر از 130

HDL بيش از 35

تري گليسيريد كمتر از 200

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص: 23