سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

درمان التهاب و خارش گوش

5 سه شنبه 18 خرداد 1395
گوش ها دائما در تماس با آب و شنا و دوش گرفتن شسته و مرطوب شده و اين رطوبت موجب التهاب گوش و خارش و سوزش در گوش مي شود

گوش ها دايما در اثر استحمام، شنا و دوش گرفتن و شامپو كردن شسته مي شوند. سپس مردم سعي مي كنند گوش هاي خود را با پنبه اي كه به شكل نوك تيز در آورده اند خشك كنند. اين كار باعث لايه سطحي پوست به انضمام باكتري هاي مفيد محافظ پوست از بين بروند و باكتري هاي مضر و خطرآفرين جايگزين آن ها شوند.

عفونت گوش با قرمزي، تحريك و خارش آغاز مي شود و چنانچه تحت درمان واقع نشود ممكن است به يك عفونت گسترده و تمام عيار تبديل گردد. درد ناشي از بيماري ممكن است واقعا رنج آور باشد. و بايد به پزشك مراجعه كرد. در اين فاصله براي كاهش دادن درد و همچنين به منظور جلوگيري از وخيم تر شدن بيماري و حتي متوقف كردن بيماري قبل از شروع آن اقدامات بسياري مي توان انجام داد.

چند توصيه مهم:

گوش ها را خشك كنيد؛ گوش ها را هربار پس از مرطوب شدن چه احتمال عفوني شدن آن ها باشد چه نباشد خوب خشك كنيم.

استفاده از داروهاي مجاز بدون نسخه؛ در اكثر داروخانه ها قطره هايي براي مبارزه با باكتري هاي گوش يافت مي شود. اگر پس از شنا تنها قرمزي و تحريك گوش عارض شده است با مصرف اين داروها مي توان از بروز عفونت پيشگيري نمود.

استفاده از گوشي حين شنا؛ زمان شنا كردن از گوشي استفاده نماييد تا مانع ورود آب به مجراي گوش شويد.

شنا كردن در سطح آب؛ حتي در صورت مواجه بودن با مشكل عفونت گوش شناگران نيز مي توانيد به شناكردن ادامه دهيد. اما در سطح آب شنا كنيد. هنگامي كه در سطح آب شنا مي كنيد، نسبت به زماني كه به عمق مي رويد آب كمتري وارد گ.ش مي شود.

تسكين درد با گرما؛ همچنين گرم كردن گوش به كمك بطري آب جوشي كه حوله اي دور آن پيچيده شده، تشكچه حرارتي كه بر روي درجه كم تنظيم شده و يا حوله اي گرم و مرطوب، به تسكين آن كمك مي كند.

مصرف مسكن به عنوان يك اقدام اوليه و موقت؛ چنانچه گوش درد داريدمصرف يك مسكن مجاز بدون نسخه مانند آسپرين يا استامينوفن مي تواند درد را تا رسيدن به پزشك تسكين دهد.

به جرم گوش دست نزنيد؛ جرم داخل گوش چند وظيفه مهم را به عهده دارد از جمله اين كه باكتري هاي مفيد را در خود نگه مي دارد. پس با خارج نكردن جرم گوش با گوش ها در دفاع و حفاظت از آن ها همكاري نماييد. جرم گوش با پوشاندن مجراي گوش از مرطوب شدن ان جلوگيري مي كند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان هاي خانگي/ دبورا تكاك/ مترجم: مينا اسماعيلي/ ناشر: گلبرگ/ ص680