سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

درباره ي سردرد هاي دوران حاملگي بيشتر بدانيد

5 پنج شنبه 23 ارديبهشت 1395
يكي از دوره هايي كه شناسائي علت سردرد از اهميت خاصي برخوردار است دوره حاملگي است.

يكي از دوره هايي كه شناسائي علت سردرد از اهميت خاصي برخوردار است دوره حاملگي است. در دوره حاملگي مصرف بسياري از داروها به علت احتمال اثرات زيانبار روي جنين ممنوع است. از طرفي در طي اين دوره سردرد ممكن است نشانه برخي بيماري هاييكه در اين دوره بروز مي كند باشد.

يكي از مشكلات اساسي در اين دوره عدم امكان انجام سي تي اسكن مغزي به خاطر خطرات اشعه يونيزان روي جنين است. هرچند اگر انجام سي تي اسكن مغزي خيلي ضروري باشد حتي در اين دوره هم با گذاشتن محافظ هاي سربي روي بدن مي تواند سي تي اسكن مغزي را انجام داد و مانع رسيدن اشعه به جنين شد.

عامل 90درصد سردرد هاي دوره حاملگي را علل خوش خيم تشكيل مي دهد كه در اكثر اين موارد عامل سردرد، سردردهاي تنشي است.

اما احتمال برخي از سردردهاي بدخيم در طي حاملگي بيشتر مي شود، از جمله احتمال خونريزي مغزي در دوره حاملگي چنر برابر زمان هاي ديگر است. خونريزي در فضاي اطراف مغز به علت پاره شدن عروق معيوب، يكي از علل بدخيم سردردهاي طي حاملگي است. از علل بدخيم ديگر سردرد دوره حاملگي،مسموميت حاملگي يا در اصطلاح پزشكي اكلامپسي است به صورت كاهش حجم ادرار، تهوع، سردرد، خونريزي، استفراغ، تشنج و تاري ديد نظاهر مي كند. اين عارضه در 3درصد حاملگي ها رخ مي دهد.

در طول حاملگي عموما از تعداد حملات و شدت سردردهاي ميگرني كاسته مي شود بطوريكه در 60درصد بيماران از شدت سردرد كاسته مي شود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب سردرد/ دكتر جواد عاملي، دكتر هما سليمانيان/ ناشر: انريشمند/ ص 68