سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

درباره آمپول هاي ضدبارداري بيشتر بدانيد

5 دوشنبه 20 ارديبهشت 1395
بهترين زمان شروع تزريق آمپول پس از زايمان در زن شيرده، 6هفته يا 42 روز پس از زايمان و در زني كه شير نمي دهد 3هفته پس از زايمان مي باشد.

بهترين زمان تزريق آمپول، در طي هفت روز اول قاعدگي مي باشد (همان مصرف قرص ها و كپسول هاي كاشتني)

بهترين زمان شروع تزريق آمپول پس از زايمان در زن شيرده، 6هفته يا 42 روز پس از زايمان و در زني كه شير نمي دهد 3هفته پس از زايمان مي باشد.

در صورتي كه بيمار قرص ضد حاملگي مصرف مي كرده و حالا خواهان استفاده از آمپول است، زمان تزريق آمپول بلافاصله پس از قطع قرص و در حين خونريزي قاعدگي مي باشد.

اگر در هنگام تزريق دوم بيمار دچار آمنوره( قطع قاعدگي) شد، قبل از انجام تزريق دوم تست حاملگي بايد صورت گيرد. تا مطمئن شد فرد حامله نيست.

در صورت ايجاد لكه بيني بدنبال تزريق آمپول، از قرص استروژن كونژوگه با دوز 25/1 ميلي گرم با استراديول 2 ميلي گرم روزانه به مدت 7روز مي توان استفاده كرد.

اگر بيماري خواهان قطع مصرف آمپول و ايجاد حاملگي گردد ولي دچار آمنوره( قطع قاعدگي) ناشي از آمپول باشد، براي برگشت قاعدگي بايد اقدامات زير انجام شود:

الف) تست حاملگي

ب) مدروكسي پروژسترون استات

ج) بررسي علت آمنوره

آمپول هاي ضد بارداري را در هرسني مي توان تجويز كرد ولي بهتر است در 2سال اول پس از ازدواج از روش هاي ضدبارداري ديگر استفاده كرد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كاملترين راهنماي روش هاي پيشگيري از حاملگي/ دكتر محمد نخعي/ ناشر: آينده سازان/ ص:90