سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

در رابطه جنسي كدام رفتارها صحيح هستند؟

5 پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395
رفتار صحيح در مورد امور جنسي رفتارهايي است كه قادر باشيد به شكل طبيعي از آن استفاده كنيد اين رفتارها جز تجربيات انساني است كه در وجودتان ريشه گرفته است.

زوج هاي جوان پس از ازدواج در مورد برداشت و تعبير گذشته خود در مورد امور جنسي دست به تغييرات و اصلاحات متعدد مي زنند، به نحوي كه اصول احساسات خود را بر اساس اطلاعات جديد در روابط جنسي اصلاح مي كنند. رفتار صحيح در مورد امور جنسي رفتارهايي است كه قادر باشيد به شكل طبيعي از آن استفاده كنيد اين رفتارها جز تجربيات انساني است كه در وجودتان ريشه گرفته است.

نحوه برقراري عمل آميزش به هر فرم و شكلي كه انجام شود تا زماني كه موجب نارضايتي و ناراحتي يكي از زوجين نشود طبيعي و قابل قبول است.

بنابراين رعايت نكات زير كمك زيادي به زوجين براي شروع و برقراري رابطه جنسي مي دهد:

1.زمان هم آغوشي

بهترين موقع، ساعت هاي آخرشب است. زيرا در اين ساعات، ديگر تلفني زنگ نخواهد زد، اگر بچه داشته باشيد حتما خوابيده است و ساير شرايط نيز معمولا فراهم است. در موراد استثنايي، مخصوصا براي همسران جوان كه اشتهاي زيادتري دارند، در ساعات ديگري هم مي توانند به عمل آيد.

2. مكان هم آغوشي

در اتاق دربسته يا محيطي كه مطمئن هستيد به بيرون اشراف ندارد و از ديدها محفوظ است.

3. شرايط جسماني طرفين

الف. دو تا سه ساعت پس از صرف غذا مخصوصا مردها نبايد با معده پر، هم اغوشي كنند كه به جسم خود صدمه زيادي وارد مي سازند.

ب. زن بايد در شرايط جسماني كاملا مطلوبي باشد و از هيچ ناحيه اي در بدنش احساس ناراحتي نكند.

4. شرايط روحي طرفين

الف. مرد از مساله اي رنج نبرد، نگراني بزرگي نداشته باشد. منتظر خبر ناگواري نباشد، بيش از حد خسته و كوفته نباشد، دچار اضطراب نباشد.

ب. زني كه نگران باردار شدن است، زني كه عميقا ازاز شوهرش رنجيده، زني كه از مشكل يا نگراني مهمي رنج مي برد، معمولا قادر نيست كه يك رابطه ي جنسي خوب را داشته باشد.

5. آماده سازي زن

الف. چون مرد شروع كننده است، بنابراين حتما در خودش آمادگي لازم را ديده است. اصولا مرد حتي با ديدن محرك هاي بيروني و يا ظاهري و مخصوصا روحي و رواني تحريك مي شود و نيازي نيست كه زن او را آماده كند، مگر مرداني كه دچار ناتواني جنسي هستند و نياز به كمك دارند.

ب. زنان مثل مردان به راحتي و سادگي آماده براي امور جنسي نمي شوند بنابراين به دو طريق مي توان آنان را آماده كرد:

آماده كردن زن از نظر جسماني

زنان بدون ملامسه، نوازش، در آغوش گرفتن، بوسيدن و مخصوصا دست كشيدن به نقاط حساس بدنشان آمادگي جسماني براي هم آغوشي را پيدا نمي كنند.

آماده كردن زن از نظر روحي

يك مرد آگاه به امور جنسي كه همه ي لطايف و ظرايف همسرس را مي داند، ضمن آماده سازي جسماني زن، او را به آمادگي روحي و رواني هم مي رساند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب روانشناسي اختلال هاي جنسي/ محمدرضا دژكام/ ناشر: پيشتازان/ ص 59