سالم باشیم

تغذیه و رژیم

خانه/تغذیه و رژیم

دارچين يك آنتي بيوتيك طبيعي

5 يکشنبه 6 تير 1395
دارچين براي تقويت عمومي بدن به كار مي رود و چيني ها اعتقاد دارند كه مصرف مدام دارچين شخص را قوي كرده و همواره او را جوان نگاه مي دارد.

دارچين از قديم الايام و در دنيا به كار مي رفته است. دارچين پوست درختي است كه تا 10 متر ريشه مي كند. برگ اين درخت سبز سير و داراي گل هايي به رنگ سفيد مي باشد.

دارچين براي تقويت عمومي بدن به كار مي رود و چيني ها اعتقاد دارند كه مصرف مدام دارچين شخص را قوي كرده و همواره او را جوان نگاه مي دارد.

دارچين بهترين دارو براي باز يافتن قدرت است.

دارچين عضلات رحم را تحريك مي كند و براي زايمان هاي سخت به كار مي رود.

دارچين از بسياري از قرص هايي كه براي دردهاي عادت ماهانه به كار مي رود بهتر است. استفاده از دارچين به خانم هايي كه ناراحتي ناشي از عادت ماهانه دارند توصيه مي شود و حتي آن هايي كه عادت ماهانه منظم ندارند مي توانند براي تنظيم آن، از دارچين استفاده كنند.

اثر مهم ديگر دارچين پايين آوردن تب مي باشد و حتي امروزه دارچين را به صورت قرص و كپسول در آورده اند.

دارچين مي تواند باكتري، ميكروب، قارج، ويروس سرماخوردگي و پارازيت هاي ديگر را از بين ببرد.

دارچين معده را تميز و آرام و قوي مي كند. بنابراين اگر ناراحتي هاي معده داريد حتما از دارچين استفاده كنيد.

دارچين علاوه بر خواص طعم بسيار خوبي نيز دارد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گياهان معجزه گر/ دكتر سهراب خوشبين/ ناشر: كردگاري/ ص: 85