سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

داروهاي پيشگيري از تشنج هاي صرعي

5 چهار شنبه 2 تير 1395
صرع در كساني كه به ظاهر سالم به نظر مي رسند تشنج ايجاد مي كند.

صرع در كساني كه به ظاهر سالم به نظر مي رسند تشنج ايجاد مي كند. تشنجها ممكن است به فاصله چند ساعت، چند روز، چند هفته يا چند ماه از همديگر پيش آيد و در برخي افراد سبب از دست رفتن آگاهي و حركات شديدي مي شود. غالبا چشم ها به عقب مي افتد. در انواع ملايم صرع به ناگهان ممكن است به شخص فراموشي دست دهد و ذهن او كاملا خالي شود، حركات عجيبي كند يا به طرز غريبي رفتار كند. صرع در برخي خانواده ها بيشتر ديده مي شود يا ممكن است ناشي از آسيب هاي مغزي به هنگام تولد، تب شديد در كودكي يا كيست كرم هاي پهن در مغز باشد.

داروهاي پيشگيري از تشنج هاي صرعي

توجه: اين داروها صرع را درمان نمي كنند. آنها به پيشگيري از تشنج كمك مي كنند. معمولا اين داروها بايد مادام العمر استفاده شود.

فنوباربيتال غالبا صرع را كنترل مي كند، قيمت آن ارزان است.

هنگامي كه فنوباربيتال اثري ندارد دي فنيل هيدانتوئين ممكن است مؤثر باشد. گاهي هر دو دارو باهم لازم است. معمولا از كمترين مقدار خوراكي كه از تشنج جلوگيري مي كند استفاده كنيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:249