سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

داروهاي ضد بيماري هاي آميزشي

5 سه شنبه 4 اسفند 1394
وقتي شخصي از آلودگي خويش آگاه گشت تشخيص درست و معالجه ي فوري آن اهميت زياد دارد

وقتي شخصي از آلودگي خويش آگاه گشت تشخيص درست و معالجه ي فوري آن اهميت زياد دارد. پني سيلين هنوز مؤثرترين دارو جهت مبارزه با سيفليس مي باشد. مگر اين كه بيمار در مقابل اين دارو حساسيت نشان دهد. در چنين موارد داروهاي ديگري را مي توان تجويز كرد ولي اين داروها كمتر مؤثرند و لازم است مواظبت و مراقبت بيشتر بعد از معالجه مبذول گردد.

براي بيماراني كه در مرحله اول سيفليس هستند تقريبا مدت 10 روز روزانه يك پني سيلين تزريق مي گردد بعد از اين معالجات لازم است به مدت طولاني مريض تحت مراقبت قرار گرفته و آزمايشات متعدد به عمل آيد ولي بايد گفته شود معالجات مؤثر واقع مي گردد به طوري كه در كمتر مواقعي اشكالاتي پيش مي آيد.

حتي اگر معالجات اوليه موجب بهبودي كامل نگردد آزمايشات خون كه در ماه هاي بعدي انجام مي گيرد اين نقص را آشكار نموده و شخص را به لزوم معالجات بيشتري متوجه مي نمايد.

معالجه سيفليس درجه دوم به وضع شخص يستگي داردو همان داروها در اين حالت نيز مؤثرند و به طور كلي نتايج معالجه نيز رضايتمند است.

بسياري از موارد بيماري سوزاك نيز در مقابل پني سيلين واكنش مساعدي نشان مي دهد اما پاره اي از ميكروب ها در مقابل اثرات اين داروها مقاوم هستند. در نتيجه پني سيلين هايي با دوز و اثر طولاني است تزريق گردد. در پاره اي موارد لازم است آنتي بيوتيك هاي گران قيمت استعمال گردد. اين امر ممكن است در آينده اشكالاتي براي مبارزه با اين مشكلات وجود دارد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان خستگي و ناتواني جنسي/ ن. نويد/ ناشر راهيان سبز/ ص: 106