سالم باشیم

آرایشی

خانه/آرایشی

دائما مژه مصنوعي نگذاريد

5 چهار شنبه 13 آبان 1394
استفاده از مژه مصنوعي در برخي موقعيت هاي خاص مانند ميهماني ياعروسي اشكالي ندارد. اما استفاده ي دائمي و روزمره از آنها خطرات زيادي براي سلامتي چشم ها به بار مي آورد.

درست است كه مژه مصنوعي باعث زيبايي چشم ها مي شود، اما بايد بدانيد كه اين مژه هاي دوست داشتني، به سلامت چشم هايتان آسيب مي زنند.
اكثر خانم ها در ميهماني ها و عروسي ها از مژه مصنوعي استفاده مي كنند. اگر استفاده از اين وسيله ي زيبايي را به همين مهماني ها محدود كنيد، جاي نگراني نيست.
اما اگر عادت به استفاده ي زياد و حتي روزمره ي از مژه مصنوعي داريد، بهتر است بدانيد محققان به اين نتيجه رسيده اند كه استفاده از مژه مصنوعي براي چشم ها خالي از خطر نيست.
طول هر مژه به طور متوسط برابر با يك سوم اندازه پهناي چشم باشد.
اين اندازه در 22 نوع پستاندار نيز مشاهده شده است و به عقيده ي محققان چنين اندازه اي بي دليل نيست.
اين اندازه طبيعي مژه براي كاهش جريان هوايي است كه به سطح چشم مي رسد. در نتيجه باعث كاهش خشك شدن چشم و جلوگيري از ورود 50 درصدي مواد ريز موجود در هوا مي شود.

مشكل مژه مصنوعي چيست؟

همانطور كه مي دانيد مژه هاي مصنوعي بلندتر از مژه هاي طبيعي هستند. در نتيجه باعث افزايش جريان هواي رسيده به سطح چشم ها مي شوند. به اين ترتيب باعث خشك شدن سريع چشم ها مي گردند. 

همچنين باعث مي شود كه چشم ها در معرض مواد ريز موجود در هوا قرار بگيرند. اين مسئله نيز منجر به سندرم خشكي چشم مي شود.

حرف آخر

استفاده از مژه مصنوعي در برخي موقعيت هاي خاص مانند ميهماني يا عروسي اشكالي ندارد. اما استفاده ي دائمي و روزمره از آنها خطرات زيادي براي سلامتي چشم ها به بار مي آورد.
به خانم ها توصيه مي شود كه سلامت چشم هايشان را قرباني زيبايي ظاهري خود نكنند و بيشتر مراقب سلامتي خودشان باشند.

 

منبع: بيتوته