سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

خونريزي مغزي علل سردرد هاي شديد

5 جمعه 10 ارديبهشت 1395
از علل مهم سردرد بعد از ضربه به سر، خونريزي هاي داخل جمجمه است كه عامل اصلي ترس از سردرد بعد از ضربه است.

از علل مهم سردرد بعد از ضربه به سر، خونريزي هاي داخل جمجمه است كه عامل اصلي ترس از سردرد بعد از ضربه است. بر حسب شدت ضربه و سن بيمار، محل و احتمال خونريزي مغزي متفاوت است. در افراد مسن به علت شكنندگي عروق حتي با ضربات مختصر به سر نيز ممكن است رگي پاره شده و خونريزي رخ دهد.

در اين موارد خون در داخل جمجمه اما خارج از مغز تجمع مي يابد. در داخل جمحمه دورتادور مغز را سه پرده بنام هاي سخت شامه، عنكبوتيه و نرم شامه پوشانده است. در اين موارد خون كم كم مابين سخت شامه و عنكبوتيه جمع مي شود و به علت ايجاد فشار بر روي مغز سبب سردرد خفيف يا شديد يك يك طرفه يا دوطرفه، خواب آلودگي، عدم تعادل و بي اختياري كنترل ادرار و ضعف دست و پا مي شود.

در افراد جوان خونريزي هاي مغزي معمولا به دنبال ضربات شديدتر مغزي رخ مي دهد كه در اين موارد نيز همراه با سردرد علائم عصبي ديگر مثل كاهش سطح هوشياري، تهوع و استفراغ مكرر، فلج دست و پا و تشنج وجود دارد.

خونريزي هاي مغزي از علل بدخيم سردرد بدنبال ضربه به سر است و در صورت تشخيص و درمان به موقع مي توان جان بيمار بيمار را نجات داد، لذا لازم است هروقت بدنبال ضربه به سر علاوه بر سردرد علائم: استفراغ هاي مكرر، كاهش هوشياري، تشنج، ضعف دست و پا، عدم تعادل و بي اختياري كنترل ادرار بوجود آمد سريعا به يك مركز مجهز پزشكي مراجعه شود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب سردرد/ دكتر جواد عاملي، دكتر هما سليمانيان/ ناشر: انريشمند/ ص 60