سالم باشیم

سلامت ناخن

خانه/سلامت ناخن

خونريزي زير ناخن و راه هاي درمان

5 يکشنبه 7 شهريور 1395
ناخن دست و پا اغلب مي شكند،خرد مي شود يا ضربه مي بيند. به طور معمول اين صدمات زياد جدي نيستند، اما اگر زير ناخن خونريزي شود آنگاه فشار بسيار دردناك خواهد بود

خونريزي زير ناخن

ناخن دست و پا اغلب مي شكند،خرد مي شود يا ضربه مي بيند. به طور معمول اين صدمات زياد جدي نيستند، اما اگر زير ناخن خونريزي شود آنگاه فشار بسيار دردناك خواهد بود. تنها راه رهايي از درد ناخن ايجاد يك سوراخ در ناخن براي خارج شدن خون است. اگر درد شديد و همراه با زوق زوق باشدكه مانع از خواب مي گردد، سوراخ كردن ناخن مفيد خواهد بود. تنها در صورت درد شديد اين روش توصيه مي گردد.

روش درمان خانگي:

بلافاصله روي ناحيه درد يخ بگذاريد و براي كاهش ورم و درد آن را بالا بگيريد. استامينوفن و ايبوپروفن براي تسكين درد توصيه مي گردد.

هنگام درد شديد همراه با زوق زوق، سوراخي در ناخن براي كاهش فشار ايجاد كنيد.

اقامات زير را انجام دهيد:

  • يك گيره كاغذ را صاف كنيد و سپس سر آن را روي شعله نگه داريد تا سرخ شود.
  • سرگيره كاغذ را روي ناحيه خونريزي قرار دهيد تا به داخل فرو رود. لازم نيست فشار بياوريد. اين عمل دردناك نيست زيرا ناخن عصب ندارد. به آرامي اين كار را انجام دهيد و در صورت نياز گيره كاغذ را مجددا گرم كنيد. درمورد ناخن ضخيم شايد لازم باشد چندين بار اين عمل را تكرار نماييد.
  • به محض آن كه سوراخ كاملي ايجاد گرديد خون خارج مي شود و درد تسكين پيدا مي كند. درد و فشاري كه با اين عمل تسكين پيدا نكند نشان از مصدوميت شديدتري دارد، مانند انگشت شكسته، در اين صورت بايد به پزشك مراجعه كنيد.
  • انگشت خود را دوبار در روز و هر بار به مدت 15دقيقه در آب گرم و صابوني فرو كنيد. از پماد آنتي بيوتيك استفاده نماييد و ناخن را با نوار زخم ببنديد.
  • اگر ظرف چند روز آينده مجددا فشار بروز كرد، روش فوق را از طريق همان سوراخ تكرار كنيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي بهداشت خانواده/ دونالد كمپر/ مترجم: معصومه صابرمقدم/ ناشر: اطلاعات/ ص 64