سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

خودكشي با ورزش سنگين

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
ورزش هاي سنگين يعني ورزش هايي كه بيش از حد معمول باشند، نه تنها ارزش درماني ندارد بلكه يك نوع خودكشي محسوب مي شوند.

ورزش هاي سنگين يعني ورزش هايي كه بيش از حد معمول باشند، نه تنها ارزش درماني ندارد بلكه يك نوع خودكشي محسوب مي شوند.

وقتي فردي چند سال ورزش سنگين مي كند، مانند آن است كه فتيله چراغ عمر خود را بالا كشيده باشد؛ حاصل اين عمل، نور خيره كننده اي است كه در ظاهر، ديگران را به حيرت درآورده است و شخص، مورد تحسين قرار مي گيرد اما اين كار باعث مي شود كه سوخت چراغ زندگي جسماني، يعني حرارت و رطوبت غريزي به سرعت رو به پايان رود.

با اتمام حرارت غريزي، قواي بدن ديگر در كالبد جسم باقي نمي مانند و از بدن خارج مي شوند(خروج روح از بدن). اين اتفاق توجيه طب سنتي بر مرگ هاي زودرس بسياري از ورزشكاران حرفه اي در اين روزگار است.

در قديم براي همه مزاج ها ورزش سنگين توصيه نمي شد و در گزينش افراد هم دقت مي شد و ضمن نهي افراد خشك مزاج(و به ويژه افراد صفراوي) از اين گونه فعاليت ها، اغلب به افراد دموي، با رعايت تمهيدات لازم توصيه مي شد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب طب سنتي اسلامي/ مهدي برزو/ ناشر: ابتكار دانش/ ص74