سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

خود مراقبتي بيماران ديابتي

5 يکشنبه 19 مهر 1394
كنترل بهتر ديابت، مستلزم اطلاع هر چه بيشتر فرد ديابتي و پزشك از وضعيت قند خون ديابتي است.

اندازه گيري ميزان قند خون توسط خود ديابتي

كنترل بهتر ديابت، مستلزم اطلاع هر چه بيشتر فرد ديابتي و پزشك از وضعيت قند خون ديابتي است. بر اساس ميزان انسولين موجود در خون، دريافت غذا، فعاليت هاي فيزيكي، هيجان هاي روحي، بيماري و .... قند خون انسان طي 24 ساعت دچار تغييراتي مي شود.

در افراد غير ديابتي، اين تغييرات اكثر در محدوده طبيعي رخ مي دهند و به اين ترتيب خطر كاهش و يا افزايش ميزان قند خون شخص را تهديد نمي كند. با توجه به اختلالاتي كه ديابتي ها در زمينه سوخت و ساز قند دارند. طبيعتا حتي در صورت درمان مناسب احتمال خارج شدن قند خون اين افراد از محدوده طبعيي، بيش از ديگران است. بهترين شيوه جهت كسب اطلاع از وضعيت تغييرات قند خون و در نتيجه كنترل مطلوب تر ديابت، اندازه گيري مداوم قند خون ديابتي در منزل، توسط خود اوست.

ديابتي در صورت فراگيري اين شيوه، از مشكل صرف وقت و هزينه جهت مراجعه به آزمايشگاه هاي تشخيص طبي رهايي خواهد يافت. به اين ترتيب ديابتي بيش از پيش در امر كنترل دقيق ديابت خود دخالت مي كند و حس اتكا و اعتماد به نفس در او تقويت مي شود.

همچنين، ديابتي خود اثر ميزان انسولين دريافتي، رژيم هاي غذايي، تحريكات فيزيكي و ... را در ميزان قند خون مشاهده مي كند و براي انجام اقدامات مفيدتر تشويق مي شود.

جهت اندازه گيري ميزان قند خون در منزل، نوارهاي معروف ميزان قند خون ساخته شده است. اين نوارها مواد شيميايي خاصي دارند كه نسبت به قند خون انساني حساس هستند طرز استفاده از نوار معروف به شرح زير است:

ابتدا با استفاده از يك سر سوزن نازك و يا سوزن هاي ويژه اي كه براي اين كار درست شده اند، بر روي نوك انگشت و يا لاله گوش (به كمك آينه) سوراخ كوچكي ايجاد مي كنيم. نوار معروف را به قطره خون آغشته مي كنيم.

به اين ترتيب مواد شيميايي موجود در نوار معروف متعاقب آن رنگ نوار تغيير مي كنند. در اين هنگام با مقايسه كردن رنگ ايجاد شده بر روي نوار و رنگ هاي موجود در ستون قرار دادي مي توان قند خون را محاسبه كرد (اين ستون نشان مي دهد كه هر رنگي معرف چه ميزان قند خون است). بعضي افراد قادر به اقتراق دقيق رنگ ها نيستند.

به علاوه، برخي ديگر با توجه به ميل دروني شان در طبيعي تر خواندن ميزان قند خون، نتايج واقعي را به پزشك ارائه نمي دهند. از اين رو براي كسب اطلاعات هرچه دقيق تر، دستگاه هاي ويژه تعيين كننده قند خون ساخته شده است.

در اين حالت با قرار دادن نوار معرف در داخل دستگاه الكترونيكي مورد بحث، ميزان دقيق قند خون به عدد به دست مي آيد.

براي آن دسته از ديابتي هاي مبتلا به نوع دوم كه قند خونشان با رژيم غذايي و ورزش به خوبي كنترل مي شود، يك بار اندازه گيري قند خون در طول هفته كافي به نظر مي رسد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب آنچه لازم است هر بيمار از بيماري خود بداند، بيماري قند/ دكتر پيمان سلامتي/ ناشر: طيب/ ص54