سالم باشیم

تغذیه و رژیم

خانه/تغذیه و رژیم

خواص و مضرات زردآلو

5 دوشنبه 14 تير 1395
هميشه بايد زردآلو را قبل از غذا خورده و همراه با آن، هسته ي آن را نيز تناول نموده زيرا هسته زردآلو ضدنفخ بوده و هضم آن را آسان مي سازد.

درخت زردآلو بومي نواحي چين مي باشد و هنوز هم به صورت وحشي در اين مناطق مي رويد. ميوه آن گوشتي و زرد رنگ با طعمي مطبوع و شيرين بوده است.

 

خواص درماني زردآلو:

تصفيه كننده خون است.

عروق را باز مي كند.

ملين است.

بوي بد دهان را رفع مي كند.

تب بر است.

براي كم خوني مفيد است.

ورم مفاصل را برطرف مي كند.

ضد نرمي استخوان است.

براي قليايي كردن بدن مفيد است.

 

خواص درماني هسته و برگ زردآلو:

مغز آن تقويت كننده ي قواي جنسي است.

روغن مغز هسته را اگر در گوش بچكانيد، صداهاي گوش را از بين مي برد و سنگيني گوش را درمان مي كند.

روغن مغز هسته براي نرم كردن پوست مفيد است.

روغن مغز هسته اگر تلخ باشد كشنده كرم معده و روده است.

دم كرده ي برگ زردآلو براي رفع اسهال مفيد است.

 

مضرات زردآلو:

زردآلو به طور كلي ديرهضم، ثقيل، سنگين و نفاخ است. اشخاص سالخورده و كودكان بايد از زياد خوردن آن دوري كنند. هميشه بايد زردآلو را قبل از غذا خورده و همراه با آن، هسته ي آن را نيز تناول نموده زيرا هسته زردآلو ضدنفخ بوده و هضم آن را آسان مي سازد.

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گياهان معجزه گر/ دكتر سهراب خوشبين/ ناشر: كردگاري/ ص: 132