سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

خطرات ناشي از آبله مرغان

5 دوشنبه 14 تير 1395
آبله مرغان عفونت ويروسي مسري و شايع است. معمولا در كودكاني كه از جهات ديگر سالم هستند اين بيماري به صورت خفيف بروز مي نمايد

آبله مرغان عفونت ويروسي مسري و شايع است. معمولا در كودكاني كه از جهات ديگر سالم هستند اين بيماري به صورت خفيف بروز مي نمايد. در چند روز اول، كودك احساس ناخوشي مي كند، تب و سردرد دارد، بي اشتها و خسته است.

سپس يك سري لكه هاي قرمز رنگ جوش مانند ظاهر مي شود. ممكن است تعداد اين لكه ها كم و درحد 30 عدد باشد، ولي معمولا تعداد آنها به صدها عدد مي رسد. اين جوش ها در تمام بدن كودك از جمله گلو، دهان، گوش، كشاله ران و پوست سر ظاهر مي شود.

اين لكه ها تبديل به تاول هاي روشني مي شود كه سپس تيره شده و مي تركد و روي آن پوسته مي شود كه خارش زيادي دارد. بروز لكه ها 1 تا 5 روز ادامه خواهد داشت و ظرف 1 تا 2 هفته فروكش مي كند.

آبله مرغان بسيار مسري است. پس از آنكه در معرض ويروس آبله مرغان قرار گرفتيد، نشانه ها معمولا ظرف 14 تا 16 روز ظاهر مي شوند. مرحله مسري بودن آن 5روز پيش از ظهور جوش ها آغاز و تا 5روز پس از بروز آنها يا بعد از آنكه تمام لكه ها رويه ببندد، ادامه دارد. معمولا كودكان مي توانند پس از ششمين روز بروز جوش و مادامي كه تاول هاي رويه نبسته با لباس پوشيده شده باشد، به مهدكودك يا مدرسه بازگردند.

عواقب خطرناك آبله مرغان نادر است و ممكن است شامل سينه پهلو، ورم مغز و عفونت ميكروبي پوست شود. گروه هاي خاصي بيشتر در معرض عواقب اين بيماري هستند. اگر آنان درمعرض آبله مرغان بوده و مقاوم نشده باشند، دو روش براي محافظت وجود دارد:

  • تزريق گلوبولين ايمني آبله مرغان و زونا از بيماري پيشگيري مي كند، در صورتي كه ظرف 96 ساعت (4روز) پس از تماس با آبله مرغان انجام شود. اين تزريق معمولا براي افرادي است كه درمعرض خطر شديد ابتلا هستند مانند زنان باردار، نوزادان و افرادي با دستگاه ايمني ضعيف.
  • دارويي به نام اسي كلووير از شدت اين بيماري مي كاهد. چنانچه ظرف 24 ساعت پس از ظهور جوش ها مصرف شود. اين دارو را تمام افرادي كه در معرض شديد عواقب اين بيماري هستند مي توانند استفاده كنند: علاوه بر گروه هاي مذكور در بالا كه در معرض شديد هستند، افراد بالاي 13سال، كودكاني با بيماري مزمن پوستي يا ريوي و كودكان تحت درمان با آسپرين، درمعرض خطر ابتلا به آن قرار دارند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي بهداشت خانواده/ دونالد كمپر/ مترجم: معصومه صابرمقدم/ ناشر: اطلاعات/ ص329