سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

خانم هاي يائسه به نمك حساس اند!

5 شنبه 12 دي 1394
فشار خون بالا در مردان شايع تر از زنان است، اما زنان يائسه فشار خون بيشتري نسبت به مردان دارند. فقدان استروژن، استرس و حساسيت به نمك از علايل اين مسئله است.

در بالغين جوان، فشار خون بالا در مردان شايع تر از زنان است. اما وقتي خانم ها به 50 سالگي مي رسند (موقعي كه بيشترشان، به دليل يائسگي يا برداشتن تخمدان ها، منبع استروژن خود را از دست مي دهند) فشار خون بالا در زنان شايع تر از مردان مي شود.

خانم ها در مقايسه با آقايان، نسبت به فشار خون بالا آگاهي بيشتري دارند و بيش از آنها براي درمان و كنترل فشار خونشان اقدام مي كنند. شايد به اين دليل كه خانم ها، به خاطر مسائلي چون حامگي، معاينه ي لگن و معاينات سينه، مراجعه ي بيشتري به پزشكان دارند و فشار خون بالاي آنها در همين مراجعات تشخيص داده ميشود.

خطر سكته ي مغزي در خانم ها هم مثل آقايان، با درمان فشار خون بالا كاهش مي يابد، پس بايد به همان اندازه ي آقايان درمان شوند.

زنان يائسه، حتي آنها كه فشار خون طبيعي دارند، در مقايسه با زناني كه هنوز يائسه نشده اند، در هنگام استرس، پاسخ به صورت افزايش فشار خون مي دهند. فقدان استروژن، كه هنگام يائسگي رخ مي دهد، شايد تنها عامل موثر نباشد؛ افزايش وزن ناشي از بالا رفتن سن و ساير عوامل ممكن است در بالا رفتن فشار خون دخيل باشند.

خانم هاي يائسه در مقايسه با مردان، نسبت به نمك حساس ترند. اين موضوع شايد دليل ديگري براي فشار خون بالا در اين افراد باشد.

به نظر نمي رسد تجويز استروژن فشار خون را بالا ببرد يا زنان يائسه را نسبت به نمك يا استرس حساس تر كند. براي خانم هاي يائسه ي مبتلا به فشار خون بالا هم مي شود استروژن تجويز كرد، زيرا فشار خونشان را بدتر نمي كند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/دكتر آلن روبين/مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر:كاروان/ ص59