سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

خال و انواع مختلف آن

5 يکشنبه 23 اسفند 1394
تكثير سلولي خوش خيم سلول هاي رنگدانه اي ملانوسيت است. اكثر اين خال ها قهوه اي تا سياه رنگ هستند

خال عبارت است از نوعي ضايعه مزمن و خوش خيم پوستي با محدوده واضح كه از نظر بافت شناسي با لنتيگو كه نوع ديگري از ضايعات خوش خيم پوستي است و به شكل لكه رنگدانه دار مسطح و متمايل به قهوه اي تظاهر مي كند تفاوت دارد ( خال داراي آشيانه هايي از سلول هاي رنگدانه موسوم به ملانوسيت است ولي لنتيگو فاقد اين آشيانه هاست.

خال ها را به انواع مختلف تقسيم بندي مي كنند كه در اينجا يكي از اين تقسيم بندي ها ذكر مي شود:

خال ملانوسيتيك:

تكثير سلولي خوش خيم سلول هاي رنگدانه اي ملانوسيت است. اكثر اين خال ها قهوه اي تا سياه رنگ هستند. اين نوع خال بسيار شايع است و تقريبا تمام بزرگسالان حداقل يك و معمولا يك و معمولا بيش از يك خال ملانوسيتيك را در بدن خود دارند. اين خال ها ممكن است، مادرزادي يا اكتسابي باشند و معمولا از زمان بلوغ ديده مي شوند.

خال پيوندگاهي:

در محل پيوند اپيدرم و درم زير آن قرار دارد. اين نوع خال، مسطح و قهوه اي تا سياه است.

خال آبي:

سلول هاي خال به طور بسيار عميق در درم قرار دارند. برداشتن خال آبي داراي ظاهر معمولي ضروري نيست.

خال مودار غول آسا:

اين نوع خال ها، بزرگ، رنگدانه دار و اغلب داراي مو هستند و به طور مادرزاذي ايجاد مي شوند و مي توانند موجب ناراحتي رواني و اجتماعي فرد شوند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب بيماري هاي پوست، مو و ناخن/ دكتر عليرضا منجمي/ ناشر: آزاد مهر/ ص: 32