سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

حركات ساده براي داشتن بازوهايي زيبا

5 چهار شنبه 13 آبان 1394
اين نرمش ها حتي به لاغر كردن قسمت تحتاني بدن، كمر و باسن تان كمك مي كند. سه روز در هفته و هر روز سه بار اين حركات را انجام دهيد.

اين نرمش ها حتي به لاغر كردن قسمت تحتاني بدن، كمر و باسن تان كمك مي كند. سه روز در هفته و هر روز سه بار اين حركات را انجام دهيد.

اين نرمش هاي بسيار ساده، ماهيچه هاي دلتوييد وشانه هاي شما را برجسته و قوي مي كند و به زودي نتيجه قابل توجهي حاصل مي شود. 

حركاتي به سمت بالا

  • بايستيد و پاهايتان را به اندازه عرض شانه باز كنيد. در هر كدام از دستهايتان يك دمبل 3 الي 5 پوندي(معادل 1.5 الي 2.5 كيلوگرم) قرار دهيد، دستهايتان را به سمت پهلوها باز كنيد. بازوهايتان را به سمت جلو بكشيد.
  • دمبل ها را موازي با زمين نگه داريد، بازوها را به سمت عقب فشار دهيد تا زماني كه شكل تي به خود بگيرد. دمبل ها را به سمت پهلوها پايين و بالا كنيد و اين حركات را 10 الي 12 بار تكرار كنيد. 

حركاتي به شكل پرواز

  • به صورت لانژ بايستيد، طوري كه زانوي راستتان خم شود و پاي چپتان صاف باشد. 45 درجه از قسمت باسن به سمت جلو قرار بگيريد، دست راستتان را روي پاي راست براي حمايت كردنتان قرار دهيد. يك دمبل 3 الي 4 پوندي(1.5 الي 2 كيلوگرم) در دست چپتان نگه داريد طوري كه بازويتان صاف زير شانه آويزان شود. بازوي چپتان را صاف نگه داريد، تا جايي كه برايتان امكان پذير است دمبل را در قسمت پشت بدنتان بالا ببريد و سپس پايين بياوريد.
  • حركت بعدي، بالا بردن دمبل و گرفتن آن به سمت بيرون است تا زماني كه دستتان به بلندي شانه تان برسد و سپس دستتان را پايين بياوريد. از ابتدا اين حركت را شروع كرده و 10 الي 12 بار تكرار كنيد سپس پهلويتان را عوض كرده و مجددا اين حركات را تكرار كنيد.

نكته: براي اينكه به سرعت بازوهايتان فرم بگيرد و لاغر شود، حركات را صحيح انجام دهيد و شانه هايتان را قوي كنيد، بازوهايتان را به پشت بچرخانيد و سپس آنها را فشار دهيد.

 

منبع: آكاايران