سالم باشیم

پوکی استخوان

خانه/پوکی استخوان

حداكثر زمان براي تشكيل يا ساخت تراكم استخوان

5 سه شنبه 5 آبان 1394
سالهاي نوجواني زماني است كه تشكيل يا ساخت تراكم استخوان انجام مي يابد. معمولا حداكثر زمان در تشكيل قوام استخوان بين سنين 25 تا 30 سالگي است. بهرحال، در بعضي از زنان پيش از سن 20 سالگي به اين حداكثر قوام استخوان مي رسند.

 اگر ميزان تخريب استخوان بيش از ساخته شدن آن باشد، فضاهاي بين شبكه‌هاي داخلي استخوان بزرگ مي‌شوند و اصطلاحا پوكي استخوان اتفاق مي‌افتد.

استخوان بافت زنده‌اي است كه از دو لايه داخلي و خارجي تشكيل شده است. لايه داخلي ضخيم بوده و از شبكه‌هاي محكمي تشكيل شده كه توده استخواني را ايجاد مي‌كند. در بدن انسان استخوان‌ها به طور مرتب ساخته شده و از بين مي‌روند. البته سرعت اين روند در تمام عمر فرد يكسان نيست، به طوري كه توده استخواني در سنين ۲۰ تا ۳۰ سالگي به حداكثر ميزان خود مي‌رسد و سپس به تدريج كاهش مي‌يابد. حداكثر توده استخواني در افراد مختلف متفاوت است و به عوامل ارثي، تغذيه، فعاليت بدني و شيوه زندگي در طول دوره رشد بستگي دارد.
در اين وضعيت، استخوان ضعيف شده و با كوچك‌ترين ضربه دچار شكستگي مي‌شود. اين پديده در سنين سالمندي شايع بوده اما با اقدامات ساده‌اي مي‌توان آن را به تاخير انداخت يا شدت آن را كاهش داد.

سالهاي نوجواني زماني است كه تشكيل يا ساخت تراكم استخوان انجام مي يابد. معمولا حداكثر زمان در تشكيل قوام استخوان بين سنين 25 تا 30 سالگي است. بهرحال، در بعضي از زنان پيش از سن 20 سالگي به اين حداكثر قوام استخوان مي رسند. پس از اين زمان، وضع تغيير مي كند. در بعضي از مواقع در حدود سن 35 سالگي يا بيشتر زنان شروع به كاهش تراكم استخوان مي كنند، يعني در حدود يك درصد در هر سال كاهش تراكم استخوان دارند، در بعضي از موارد اين كاهش جهشي در حدود 4 درصد ساليانه در مدت زمان 5 تا 10 سال پس از يائسگي (معمولا درسنين 45 تا 55 سالگي). اين زنان در دوران طفوليت و نوجواني از شير استفاده نكرده، يا براي آنكه كه ريسك فاكتورهاي متعددي دارند، اين كاهش تراكم استخوان شديدتر است.

درمان و پيشگيري از پوكي استخوان بايد خيلي زودتر يعني در سنين 40 – 35 سالگي شروع شود، يعني قبل از اين كه شكستگي و يا تغيير فرم در استخوان ايجاد شود. با دستيابي به معلومات نوين پزشكي و درك بيشتري درباره پوكي استخوان، مي توان از شكستگي استخوان ها و حتي كوتاهي قد پيشگيري كرد.

  

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري و درمان پوكي استخوان/ هريس ماكميان/ ترجمه: فروغ شفيعي/ ناشر: عبادي فر/ ص4