سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

حالات مختلف فشارخون

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
فشارخون هر كس مي تواند در حالت ها و حركت هاي مختلف تغيير كند. با خواندن اين مقاله تشخيص اين تغييرات را ياد مي گيريد و از طرفي براي كنترل آن هم اقدام مي كنيد.

فشارخون هر كس مي تواند در حالت ها و حركت هاي مختلف تغيير كند. با خواندن اين مقاله تشخيص اين تغييرات را ياد مي گيريد و از طرفي براي كنترل آن هم اقدام مي كنيد.

1. در زمان مصرف غذا در بعضي افراد ممكن است خون بطور ناگهاني به طرف دستگاه گوارش منحرف شود و در نتيجه فشارخون به طور موقت كاهش يابد.

2. دماي هواي اطراف نيز در فشارخون مؤثر است بطوري كه در هواي گرم، عروق گشاد مي شوند تا با تبادل حرارت با محيط خارج، بدن را خنك نمايند كه اين عمل منجر به كاهش موقت فشارخون مي شود.

3. ماساژ با گشاد كردن عروق سطحي پوست ممكن است منجر به كاهش موقت فشارخون شود.

4. افراد پير ممكن است در حالات ايستاده فشارخون كمتري از حالت خوابيده و نشسته داشته باشند كه علت آن اشكالات ايجاد شده در مكانيسم هاي كنترل عصبي فشارخون در اثر كهولت سن مي باشد.

5. درد شديد با اثراتي كه به طور ناگهاني بر سيستم خودكار دارد مي تواند منجر به گشاد شدن ناگهاني عروق شود كه اين امر منجر به كاهش ناگهاني فشارخون و كاهش خونرساني به مغز و حتي گابي هوشي موقت مي شود.

6. ضربه ي ناگهاني به گردن در محلي كه سرخرگي به نام كاروتيد(شاهرگ) عبور مي كند، با تحريك گيرنده هاي فشارخون مخصوصي كه در اين محل قرار دارند مي شود. اين گيرنده ها به اشتباه تصور مي كنند كه فشارخون تمامي بدن بالا رفته است و با يك عكس العمل ناگهاني منجر به گشاد كردن عروق و افت ناگهاني فشارخون مي شوند.

7. در بعضي افراد كه قسمتي از معده ي خود را برداشته اند با خوردن حجم زيادي از حجم زيادي از خون به طرف معده منحرف مي شود و موجب افت ناگهاني فشارخون مي شود.

 كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب افزايش فشارخون(مجموعه كتاب سبز2)/ سينا مرادمند، دكتر مهدي موسوي/ ناشر: موسسه فرهنگي انتشاراتي حيان/ ص 30