سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

جملات سحرآميز ارتباط با شوهر

5 دوشنبه 7 دي 1394
وقتي زني به همسرش مي گويد:"خوب است" يا "مسئله اي نيست" و يا "فراموشش كن"، موجب مي شود كه هم همسرش به حرفهايش گوش دهد و هم بداند چه چيزهايي او را ناراحت ميكند.

بيشتر زوج هاي امروزي زبان يكديگر را بخوبي نمي فهمند. هنگامي كه مشغول صحبت مي شوند به جاي رضايت، تنها بر شدت عصبانيت و ناراحتي شان افزوده مي شود. اما نبايد وضع به اين منوال باشد. به عنوان مثال زن ها مي توانند در پايان صحبت هاي احساسي يكي از عبارات زير را بر زبان آورند تا عصبانيت و ناراحتي مرد فروكش كند:

 • ممنونم كه گوش دادي.
 • بايد با تو درددل مي كردم.
 • متاسفم چون مي دانم گوش دادن به اين مسئله برايت دشوار بود.
 • مي تواني همه ي چيزهايي را كه گفتم فراموش كني.
 • حالا ديگر قضيه برايم زياد مهم نيست.
 • حالم خيلي بهتر شد.
 • ممنونم كه كمكم كردي و گذاشتي حرفم را بزنم.
 • اين گفتگو واقعا برايم مفيد بود چون نگرش بهتري پيدا كردم.
 • حالا حالم خيلي بهتر است. ممنونم كه گوش دادي.
 • واي، چقدر حرف زدم. حالا احساس بهتري دارم.
 • حالا احساس بهتري دارم. بعضي وقت ها دلم مي خواهد حرف بزنم و بعد حس و حالم تغيير مي كند.
 • از اينكه با صبر و تحمل كمكم كردي كه با تو حرف بزنم و مشكلاتم را بيان كنم، واقعا از تو ممنونم.

هر يك از جملات بالا مي توانند براي مردها ارزش فراواني داشته باشند و انها با شنيدن اين جملات احساس مي كنند مورد تحسين و قدرشناسي قرار گرفته اند. دليلش اين است كه اين جملات در زبان مردها داراي جايگاهي خاص و ويژه هستند.

وقتي زني با لحني دوستانه به همسرش مي گويد: "خوب است" يا "مسئله اي نيست" يا "مشكلي نيست" و يا حتي "فراموشش كن"، موجب مي شود كه او بتواند در آينده به راحتي به حرف هاي زنش گوش بدهد. در ضمن اين جملات موجب مي شوند كه مرد به ياد بسپارد چه مسائلي همسرش را ناراحت مي كنند و از اين رو مي كوشد كه در آينده بهتر به انجام امور بپردازد.

وقتي مردي به تدريج در مي يابد كه همسرش با چه ميل و رغبتي دوست دارد اموري را كه ناراحتش مي كنند از ياد ببرد، تمايل پيدا مي كند كه به يادش بماند و در آينده توجه بيش تري بكند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب با هم براي هميشه/ جان گري/ مترجم: ميترا ميرشكار/ناشر: علم/ ص261