سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

جلوگيري از تبديل ديابت حاملگي به ديابت نوع2

5 يکشنبه 1 آذر 1394
يك سوم از خانم هاي مبتلا به ديابت نوع2 سابقه ابتلا به ديابت حاملگي داشته اند و افزايش فعاليت فيزيكي ميتواند احتمال تبديل ديابت حاملگي به ديابت نوع2 را كاهش دهد.

مطالعات اخير نشان داده اند كه افزايش فعاليت فيزيكي مي تواند احتمال تبديل ديابت حاملگي به ديابت نوع2 را كاهش دهد. ديابت حاملگي يكي از عوارض معمول حاملگي است كه اولين بار در حاملگي بروز كرده و تشخيص داده مي شود. حدود يك سوم از خانم هاي مبتلا به ديابت نوع2 سابقه ي ابتلا به ديابت حاملگي را داشته اند. از آنجايي كه ديابت نوع2 در حال حاضر به عنوان يك اپيدمي جهاني شناخته شده است، بنابراين تشخيص ديابت حاملگي به عنوان زنگ خطري براي ابتلا به ديابت نوع2 حائز اهميت است، تا اقدامات لازم و كافي به منظور كاهش خطر ابتلا به ديابت نوع2 انجام گيرد. در همين راستا تحقيقاتي انجام گرفته است تا مشخص شود كدام عوامل خطر در خانم هاي مبتلا به ديابت حاملگي قابل تغيير است تا با تغيير اين عوامل احتمال تبديل ديابت حاملگي به ديابت نوع2 كاهش يابد. تا كنون محققين ثابت كرده اند كه رژيم غذايي سالم مي تواند احتمال تبديل ديابت حاملگي به ديابت نوع2 را كاهش دهد. اين محققين همچنين در مطالعات خود ثابت كرده اند كه از آنجايي كه فعاليت فيزيكي منجر به كنترل قند خون و كاهش وزن مي شود لذا مي تواند از ابتلا به ديابت نوع2 پيشگيري كند و يا روند آن را به تاخير بيندازد.

بر اساس يافته هاي اين مطالعه افزايش فعاليت بدني به 100 دقيقه فعاليت ورزشي ملايم تا متوسط و يا 50 دقيقه فعاليت ورزشي شديد در هفته احتمال ابتلا به ديابت نوع دو را 9 درصد كاهش مي دهد. اين در حاليست كه زناني كه در هفته 150 دقيقه فعاليت ورزشي متوسط و يا 75 دقيقه فعاليت ورزشي شديد دارند، 47 درصد كمتر به ديابت نوع2 مبتلا مي گردند. از سوي ديگر بي تحركي مي تواند ابتلا به ديابت نوع دو را افزايش دهد. در همين راستا افزايش زمان تماشاي تلويزيون با ابتلا بيشتر به ديابت نوع2 همراه است. تماشاي تلويزيون در مقايسه با فعاليت فيزيكي مصرف انرژي كمتري داشته و منجر به افزايش مصرف مواد غذايي و دريافت كالري مي شود. همچنين يك فرد در هنگام تماشاي تلويزيون مي تواند تحت تاثير تبليغات مواد غذايي قرار گيرد. اين مطالعه كه بر روي تعداد زيادي از خانم ها صورت گرفته است دلالت بر اين دارد كه افزايش فعاليت فيزيكي مي تواند منجر به كاهش احتمال تبديل ديابت حاملگي به ديابت نوع2 شود. اين يافته پيغامي اميدوار كننده براي زنان مبتلا به ديابت نوع2 در بر خواهد داشت، زيرا اين افراد مي توانند با افزايش فعاليت فيزيكي از ابتلا به ديابت نوع2 مصون بمانند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فعاليت ورزشي، تمرين، ديابت/ دكتر سحر دانشور/ ناشر: علوم ورزشي/ ص 143