سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

جلوي فشار خون را بگيريم

5 سه شنبه 26 آبان 1394
براي پيشگيري از ابتلا به فشار خون بالا، عواملي نظير ژن دست ما نيست، ولي مي توانيم با مصرف بيشتر ميوه و سبزي و كاهش نمك و ... از ابتلا به فشار خون مصون بمانيم.

ممكن است فشار خون بالا در خانواده ي شما موروثي باشد. اگر در ميان بستگانتان دو نفر يا بيشتر، قبل از 55 سالگي، به فشار خون بالا دچار شده اند، خطر ابتلا به فشار خون بالا در شما بسيار بالاست.

شايد شما نتوانيد ژن هايي را كه از والدينتان به ارث برده ايد، عوض كنيد، ولي مي توانيد بسياري از شيوه هاي زندگي تان را تغيير دهيد تا از فشار خون بالا پيشگيري كنيد. براي شروع، به عنوان يك فرد بالغ، بايد دست كم هر دو سال يك بار از نظر فشار خون بالا بررسي شويد.

تغييرات ديگري كه مي توانيد پديد آوريد عبارتند از:

  • با استفاده از شوخي و طنز، از استرس خود بكاهيد.
  • مصرف پتاسيمتان را با خوردن ميوه و سبزي بيشتر افزايش دهيد.
  • مصرف روزانه ي نمك را به كمتر از 6000 ميلي گرم (يك قاشق چايخوري)، كه معادل 2400 ميلي گرم سديم است، كاهش دهيد.
  • وزنتان را با رژيم غذايي و ورزش كنترل كنيد.

تمام روش هايي كه براي پيشگيري از فشار خون بالا به كار مي بريد، پس از بروز آن نيز براي كاستن از فشار خون قابل استفاده اند. تفاوت اصلي استفاده از اين ترفند ها، براي جلوگيري از فشار خون بالا با درمان فشار خون بالاي تثبيت شده، در هزينه و خطرات مرتبط با داروهاست كه البته مصرفشان ضروري است. به همين دليل، مهم است به خاطر بسپاريد كه: اگر مي توانيد از بروز فشار خون بالا پيشگيري كنيد، هر چه در توان داريد به كار بيندازيد. پشيمان نخواهيد شد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/دكتر آلن روبين/مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر:كاروان/ ص62