سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

توصيه هايي مفيد براي رسيدن به تناسب اندام

5 چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395
با مدتي كه راحت هستيد شروع كنيد. به تدريج و هر هفته 2تا4 دقيقه به اين مدت اضافه كنيد

حداقل بايد 5بار درهفته ورزش كنيد

فعاليت هايي توصيه مي شوند كه اجزاي با شدت سنگين يا ايزومتريك كمتري داشته باشند و عضلات بزرگتر را درگير مي كنند. پياده روي روشي عالي است، چون وسيله خاصي نمي خواهد. دوچرخه سواري ثابت يا متحرك و شنا هم ورزش هاي هوازي قابل قبولي هستند، خصوصا اگر بيمار اختلالات مفصلي داشته باشد. در هر جلسه ورزشي، ورزش هاي گوناگوني را بگنجانيد. تمرين با وزنه برداري جلوگيري از فقدان توده عضلاني و حفظ سطح متابوليك در حال استراحت توصيه مي شود.

با مدتي كه راحت هستيد شروع كنيد. به تدريج و هر هفته 2تا4 دقيقه به اين مدت اضافه كنيد، تا زماني كه بدون توقف 20 تا 60 دقيقه ورزش نماييد. يك درك فعاليت نسبي بين خيلي سبك تا سنگين، يعني بين 10 تا 14 توصيه مي شود. در حين تمرين با وزنه از وزنه اي استفاده شود كه بتوان 10 تا 15 بار بالاي سر بردو براي هر دسته عضله 1تا2 ست انجام شود.

 

ساير توصيه ها:

در جريان ساعات گرم روز ازانجام ورزش خودداري شود.

از بيمار بخواهيد تا هرگونه اضافه وزن، تنگي نفس يا درد قفسه سينه را سريعا گزارش دهد.

به بيمار توصيه كنيد كه سير پيشرفت خود را در هر جلسه ارائه دهد.

مطمئن شويد كه وي به محض ايجاد تپش قلب، گيجي و يا سبكي سر دست از ورزش مي كشد.

گرم كردن حداقل 5تا 10 دقيقه پيش از انجام فعاليت انجام پذيرد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ دكتر اكبر نيك پروژه/ ناشر:موسسه پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ ص:114