سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

توصيه هايي براي كاهش استرس

5 چهار شنبه 30 دي 1394
همه ما مي دانيم كه كوه مشكلات روزمره ي زندگي، چگونه احساسات ما را به بازي مي گيرد و حالت هاي روحي و رواني ما را دستخوش تغييرات مختلف مي كند.

همه ما مي دانيم كه كوه مشكلات روزمره ي زندگي، چگونه احساسات ما را به بازي مي گيرد و حالت هاي روحي و رواني ما را دستخوش تغييرات مختلف مي كند.

در واقع استرس چيزي نيست كه بتوان بر آن غلبه كرد. اما نيرويي به شمار مي رود كه مي توانيد از آن به نفع خود استفاده كنيد. لزومي ندارد از آن فرار كنيد و مجبور نيستيد در همايش هاي كنترل استرس شركت كنيد تا با نحوه ي كنترل آن آشنا شويد. توصيه هاي پزشكي زير نحوه مقابله و حتي غلبه بر استرس را به شما نشان مي دهند. اگر دنيا هم بر سر شما خراب شده باشد، آرامش خود را حفظ كنيد:

روي نگرش خود كار كنيد؛ مهم ترين نكته راجع به استرس اين است كه در بسياري از موارد، استرس مشكل را نشان نمي دهد بلكه نحوه ي نحوه واكنش شما، استرس را نشان مي دهد و نحوه ي درك شماست كه موجب اين واكنش مي شود.

به چيز ديگري فكر كنيد؛ وقتي ذهنتان درگير استرس مي شود بلافاصله به چيز ديگري فكر كنيد. شما بايد ذهنتان را منحرف كنيد و فكري كه شما را دچار استرس مي كند از خود دور كنيد و به هرچيزي كه در اين زمينه است فكر كنيد.

مثبت فكر كنيد؛ وقتي براي انجام كاري به خود مطمئن نيستيد، دائما موفقيت هاي قبلي خود را به ياد آوريد.

معلومات خود را بيان كنيد؛ فهرستي از معلومات خود را تهيه كنيد تا وقتي كه دچار استرس شديد بتوانيد آن ها را تكرار كنيد. لزومي ندارد پيچيده باشند. فقط مثل سرود براي خود بيان كنيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان هاي خانگي/ دبورا تكاك/ مترجم: مينا اسماعيلي/ ناشر: گلبرگ/ ص84