سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

توصيه هايي براي درمان شب ادراري

5 شنبه 15 خرداد 1395
كودكان به طور ارادي اين كار را انجام نمي دهند. بنابراين نه آن ها را در صورت خشك بودن جا تشويق و نه به علت تر بود آن تنبيه كنيد.

بهترين روش ها براي درمان شب ادراري:

واقع بين باشيد:

كودك را نه تشويق كنيد و نه تنبيه. تنها جاي او را بدون اين كه حرفي بزنيد تعويض كنيد. چرا كه اين مشكل به خودي خود برطرف خواهد شد. كودكان به طور ارادي اين كار را انجام نمي دهند. بنابراين نه آن ها را در صورت خشك بودن جا تشويق و نه به علت تر بود آن تنبيه كنيد.

 

بهبود بخشيدن شرايط:

به منظور رساندن فشار روحي به حداقل، اتاق خواب كودك را طوري بچينيد كه او خود قادر به تعويض ملافه باشد. يك تكه مشمع را با روكش پارچه اي كنار تخت كودك قرار دهيد تا در صورت لزوم بتواند آن را روي قسمت خيس پهن كند.

 

عدم استفاده از اخطار دهنده ها:

اخطار دهنده هاي حساس به رطوبت رختخواب مي توانند مفيد واقع شوند اما بهتر است كه از اين اخطار دهنده ها استفاده نكرده، مدتي اين مساله را تحمل كنيد تا مشكل كودك برطرف شود. از آنجا كه صداي اين اخطاردهنده ها بلند است احتمال بيدار شدن بقيه افراد خانواده بسيار زياد است.

 

تقويت ماهيچه هاي مثانه:

اگر كودك در طول روز نسبتا زياد به دستشويي مي رود ممكن است تقويت مثانه از طريق انجام يك سري تمرين ها مؤثر واقع مي شود. به كودك در طول روز مايعات زيادي بخورانيد و سپس از او بخواهيد تا جايي كه ممكن است ادرار را نگه دارد و سپس مثانه را تخليه كند.

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان هاي خانگي/ دبورا تكاك/ مترجم: مينا اسماعيلي/ ناشر: گلبرگ/ ص25