سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

توصيه هايي براي آنان كه سينوزيت دارند

5 سه شنبه 11 خرداد 1395
در طي روز چنان در سرتان احساس فشار مي كنيد كه گويي به يك بالون پر از هوا تبديل شده است

در طي روز چنان در سرتان احساس فشار مي كنيد كه گويي به يك بالون پر از هوا تبديل شده است. سپس هنگامي كه سعي در خوابيدن داريد حس مي كنيد چيزي به آرامي از سرتان به داخل نشت مي كند. در تمام طول شب با آبريزش بيني و سرازير شدن اين ترشحات به حلق مواجه هستيد و همين مساله باعث سرفه هاي شديد و فراوان شما مي شود.

 

توصيه هايي براي آنان كه سينوزيت دارند:

اثر بخار آب؛

رطوبت عامل مهمي در بهتر عمل كردن مژك ها، جريان يافتن ترشحات و تخليه سينوس ها است. روزي دوبار دوش آب گرم بگيريد به طوري كه سطح آينه حمام از بخار آب پوشيده شود. سرتان را بر روي ظرف آب جوشاني بگيريد و حوله اي روي سر بيندازيد تا بخار آب وارد مجاري بيني شود.

چاي، قهوه يا سوپ؛

اگر در طول روز و حين كار دچار گرفتگي و احتقان شديد، يك فنجان چاي يا قهوه يا سوپ داغ بخوريد. هنگام خوردن دست ها را اطراف فتجان يا ظرف سوپ قرار دهيد تا بخار آن وارد بيني شود. تاثير اين كار به اندازه حمام آب گرم نيست ولي خوب است.

مرطوب كردن هواي خانه؛

استفاده از يك دستگاه بخور مانع از خشكي مسيرهاي عبور هوا در بيني و سينوس ها مي شود.

تنها مراقب باشيد كه دستگاه را هفته اي يك بار تميز كنيد تا از رشد قارچ ها در آن جلوگيري شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان هاي خانگي/ دبورا تكاك/ مترجم: مينا اسماعيلي/ ناشر: گلبرگ/ ص660