سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

تنگی نفس در فشار خون بالا

5 شنبه 16 خرداد 1394
از عوارض فشار خون بالا، می توان به تنگی نفس اشاره کرد. تنگی نفس بر اثر آسیب رسیدن به قلب و تجمع آب در ریه ها ایجاد می گردد.

در اثر فشار خون بالا رگ ها دچار آترو اسکلروز می شوند یعنی تنگ و سخت می شوند، قلب باید با قدرت بیشتری کار کند که خون را به تمام نقاط بدن برساند. این افزایش فعالیت ممکن است به قلب آسیب برساند.
با نارسایی قلبی آب داخل ریه ها جمع می شود و سبب تنگی نفس می شود.


کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص66