سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

تناسب اندام به روش آبي

5 سه شنبه 12 آبان 1394
ورزش در آب مي‌تواند راهي به سوي تندرستي و تناسب‌اندام باشد و تناسب‌اندام نيز راهي به سوي زيبايي.

ورزش در آب مي‌تواند راهي به سوي تندرستي و تناسب‌اندام باشد و تناسب‌اندام نيز راهي به سوي زيبايي. پزشكان معتقدند ورزش در آب در مراحل اوليه بيماري‌هاي مفصلي مي‌تواند از عوارض و پيشرفت اين بيماري‌ها جلوگيري كند. ورزش نه ‌تنها در پيشگيري از درد مفاصل نقش مهمي دارد، بلكه در مراحل اوليه بيماري كه پزشك معالج تشخيص آرتروز مي‌دهد، از عوارض اين بيماري و پيشرفت آن نيز جلوگيري مي‌كند و در درمان هرچه بهتر آن هم مؤثر است.

در اين مرحله از ورزش‌هاي بدون تحمل وزن، مثل راه رفتن در آب يا استفاده از دستگاه‌هايي مثل تردميل و دوچرخه ثابت در استخرها، مي‌توان براي كاهش درد و جلوگيري از عوارض و پيشرفت بيماري استفاده كرد. 

با 8 حركت ورزشي در آب آشنا شويد 

كشش با بازوي خم
پيش از شروع به ورزش، براي گرم كردن بدن‌تان، توصيه مي‌شود درحالي كه ايستاده‌ايد يك بازويتان را خم و بازوي ديگر را به سمت جلو دراز كنيد. با خم كردن آرنج و باز كردن بازو از مفصل شانه، بازو را به عقب بكشيد. 

كشش صاف و مستقيم بازو
آرنجتان را راست نگه داريد. يك دست را به سمت خارج بچرخانيد (كف دست به سمت بالا بچرخد) و بازو را به طرف جلوي بدن فشار و حركت دهيد. همزمان دست ديگر را به طرف داخل بچرخانيد (كف دست به سمت پايين بچرخد) و بازو را به طرف عقب بدن هل بدهيد. با دست مخالف، حركت را تكرار كنيد. 

حركت پارويي سينه
با هر دو بازو (دست) به جلو برويد. بازوها را تا آنجا كه در صفحه يكساني قرار بگيرند، از بدن به شكل افقي دور كنيد. آرنج‌ها را تا 90 درجه خم و بازوها را به خط مياني بدن نزديك كنيد.

كشش عرضي بدن
اين حركت شبيه به شناي كرال سينه است اما تمرين در يك زمان با يك دست انجام مي‌شود و دست ديگر روي ران يا كمر قرار مي‌گيرد. دستي كه حركت مي‌كند، سريع به طرف خط مياني چرخش مي‌يابد و عرض بدن را طي مي‌كند.

حركت پاندولي از جلو به عقب
يك دست را روي كمر يا لبه استخر قرار دهيد و به حالت مستقيم و صاف بايستيد. دست ديگر را از جلو به عقب، با فلكشن (خم كردن) و اكستنشن (صاف كردن) مفصل شانه تاب بدهيد.

چرخش پاندولي
درحالي كه دستتان را روي لبه استخر قرار داده‌ايد، بايستيد. دست ديگر را ابتدا در جهت حركت عقربه‌هاي ساعت و سپس برخلاف جهت حركت عقربه‌هاي ساعت حركت دهيد.

حركت ضربدري پاندولي
درحالي كه به استخر تكيه داده‌ايد، براي انجام اين كار بايد يك دستتان را به كمر بزنيد و دست ديگر را به‌ صورت ضربدري حركت دهيد. پس از چند بار انجام اين حركت، با دست ديگر اين تمرين را دوباره انجام دهيد. 

حركت تركيبي مشتمل بر سه بخش

بخش A
دستتان را از دو طرف بدن موازي با كف استخر، در حالي كه زاويه آنها اندكي كمتر از 90 درجه باشد، بالا بياوريد و صاف كنيد.

بخش B
دستتان را براي چهار بار به طرف عقب بچرخانيد. دستتان را در پشت بدن به هم برسانيد. دستتان را صاف كنيد و فوراً به طرف بالا بكشيد. سپس دست‌ها را در وضعيت اول صاف كنيد (نگه داريد).

بخش C

دستتان را چهار بار به طرف جلو بچرخانيد. سپس دست‌ها را در جلوي سينه به هم برسانيد. به طرف جلو فشار دهيد، آرنج‌ها را راست كنيد و به سمت سرشانه‌ها باز كنيد.

 

منبع: بيتوته