سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

تمرينات مقاوتي كه مناسب كودكان است كدامند؟

5 پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395
اگر كودكان تصميم به شركت در تمرين مقاومتي بگيرند، فوايد قدرتي و استقامتي حاصل مي گردد

تمرينات مقاومتي يا قدرتي در كودكان ممنوع نيستند. با اين وجود، وزنه برداري قدرتي يا شركت در برداشتن وزنه سنگين تا 90درصد مي تواند براي سيستم عضلاني مضر باشد، به ويژه در صورتي كه صفحات رشد اپي فيزي و استخوان هاي بلند هنوز درحال رشد باشند. اگر كودكان تصميم به شركت در تمرين مقاومتي بگيرند، فوايد قدرتي و استقامتي حاصل مي گردد.

اين فوايد اساسا در اثر هماهنگي عصبي عضلاني و نه در اثر هيپرتروفي عضله به وجود مي آيند، چرا كه تستوسرون در بدن به اندازه كافي وجود ندارد. يك برنامه تمرين مقاومتي منسب بايد تحت نظارت بزرگسالان كاملا آموزش ديده و نه يك مربي شخصي متوسط كه در يك سالن بدنسازي وجود دارد، انجام پذيرد. انعطاف پذيري و تكنيك مناسب بايد براي انجام صحيح يك برنامه تمريني مقاومتي آموزش داده شوند.

 

يك برنامه تمريني مقاومتي مناسب براي كودكان:

مهم نيست كه كودك چقدر بزرگ است، بخاطر داشته باشيد كه از نظر فيزيولوژيك هنوز بايد به عنوان يك كودك نبايد با او برخورد شود.

تكنيك هاي مناسب نفس كشيدن يعني اجتناب از مانور والسالوا و بازدم به هنگام فعاليت را آموزش دهيد.

وزنه هايي را انتخاب كنيد كه حداقل 10بار قابل جابجايي باشند.

تمرين مقاومتي را به حد دوبار در هفته محدود كنيد.

چند فعاليت ورزشي متفاوت را براي 1-2 ست انجام دهيد. با استفاده از گروه هاي عضلاني پيجيده بر روي گروه هاي عضلاني بزرگ تمركز نماييد.

تكنيك هاي برداشتن وزنه را به سمت شكل صحيح و حركات مستمر كند متمركز نماييد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص:181