سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

تمرينات سرعتي چابكي

5 پنج شنبه 26 شهريور 1394
سه مخروط را پشت سر يكديگر به فاصله 150 سانتي متر قرار دهيد.شما مي توانيد از تيرهاي تلفن در طول جاده هم استفاده كنيد. از اولين مانع به سرعت به سمت دومين مانع بدويد.

سه مخروط را پشت سر يكديگر به فاصله 150 سانتي متر قرار دهيد.

شما مي توانيد از تيرهاي تلفن در طول جاده هم استفاده كنيد. از اولين مانع به سرعت به سمت دومين مانع بدويد. (يا به سرعت حركت كنيد) سپس دوباره به نقطه ي شروع برگرديد. تنفس كوتاهي داشته باشيد و دو مرتبه اين تمرين را تكرار كنيد. اين كار را 5 تا 10 مرتبه تكرار كنيد.

تمرينات چابكي جانبي

دو مخروط يا هر چيز مانند صندلي يا كتاب را به فاصله ي كمي از يكديگر قرار دهيد. با سرعت از پهلو به طرف قسمت بيروني يكي از مخروط ها برويد و دست خود را به زمين بزنيد و سپس به طرف قسمت بيروني مخروط ديگر برويد و دست خود را به زمين بزنيد. سعي كنيد با تمام سرعت خود اين كار را انجام دهيد. 30 ثانيه اين كار را انجام دهيد.

يك راه ساده براي وارد كردن تمرين چابكي در برنامه ي تمريني خود شركت در ورزش با راكت مي باشد، اين نوع ورزش ها شما را چابك و با تحرك نگه مي دارند و مهم تر از همه اين ها، يك نوع سرگرمي محسوب مي شوند.

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تناسب اندام در بانوان/ سيد محمد حسين موسوي/ ناشر: تخته جمشيد/ ص19