سالم باشیم

پوکی استخوان

خانه/پوکی استخوان

تقويت استخوان سازي با ورزش

5 دوشنبه 23 آذر 1394
ورزش هاي تقويت استخوان سازي سه نوع هستند: ورزش هاي كششي(كمك به انعطاف پذيري بدن)، ورزش هاي استقامت (افزايش تحمل وزن بدن) و ورزش هاي تقويتي(كمك به قوام استخوان).

ورزش هايي كه براي تقويت استخوان سازي، جهت بهبود پوكي استخوان، به كار مي روند بر سه نوع اند، كه عبارتند از:

1-   ورزش هاي كششي يا آرايش تحرك

اين ورزش ها شامل حركت دادن مفاصل و دور كردن آنها تا حد امكان (و بدون درد) يا از روش دامنه كامل تحرك است. ورزش هاي كششي به حفظ انعطاف پذيري بدن كمك مي كند، و قابليت تحرك بدن را افزايش مي دهند، و هر نوع دردي را كه ممكن است به علت ورزش يا پيري احساس شود را كم مي كند.

2-   ورزش هاي تحمل وزن بدن و استقامت

وقتي كه شما استقامت و تحمل وزن بدن را افزايش دهيد، انواع ورزش هاي قلبي- عروقي، مانند راه رفتن، دويدن، دوچرخه سواري، راندن قايق يا ورزش هاي ايروبيكي. نه تنها در بهبودي وضع خود كمك مي كنيد، بلكه در تحريك افزايش سلول هاي استخواني نيز موثرند.

3-   ورزش هاي تقويتي

اين نوع ورزش ها به ايجاد و قوام يا قدرت استخوان ها، عضلات، رباط ها و تاندون ها كمك مي كند. نمونه هايي از اين نوع ورزش ها عبارتند از: روش ايزومتريك، ايجاد مقاومت يا نوارهاي مقاومت. شنا كردن به تقويت عضلات پشت در جهت انعطاف پذيري آنها كمك مي كند، بدون آنكه فشار اضافي بر مفاصل وارد نمايد. شنا كردن نمونه اي عالي از ورزشي است براي كساني كه دچار درد و سفتي عضلات ناشي از آماس مفاصل مي باشند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري و درمان پوكي استخوان/ دكتر هريس ماكميان، دبرا فولگوم بروس/ مترجم: دكتر فروغ شفيعي/ناشر: عبادي فر/ ص133