سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

تفاوت افزايش وزن در خانم ها و آقايان

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
در آقايان (وزن به نسبت قد) تا سن 50 سالگي افزايش يافته و سپس كاهش مي يابد. در خانم ها تا سن 70 سالگي افزايش مي يابد.

در آقايان (وزن به نسبت قد) تا سن 50 سالگي افزايش يافته و سپس كاهش مي يابد.

در خانم ها وزن  تا سن 70 سالگي افزايش مي يابد.

3 دوره خطر جهت اضافه وزن در خانم ها وجود دارد:

1. در اولين شروع قاعدگي:

خصوصا اگر قاعدگي زود هنگام باشد. بايد توجه شود كه چاقي در كودكي مي تواند باعث بلوغ زودرس شود (مخصوصا اگر اين موضوع با تحريكات شنيداري و ديداري مطالب و مناظر جنسي توام گردد).

2. دوران حاملگي:

مخصوصا خانم هايي كه قبل از بارداري اضافه وزن داشته و يا چاق باشند احتمال خطر افزايش وزن بيشتري در آنها وجود دارد.

3. دوران يائسگي:

توجه به اين يافته ها حائز اهميت است چرا كه به خانم ها اين اجازه را مي دهد كه زمان هاي خطر را شناخته و در نتيجه با رعايت اصول صحيح تغذيه از اضافه وزن خودشان جلوگيري نمايند.

اساس درمان چاقي

درمان اصلي و اساسي چاقي ايجاد بيلان منفي در انرژي دريافتي و مصرفي مي باشد، از نظر تئوري اين عمل به چند صورت امكان پذير است:

1. افزايش مصرف انرژي نسبت به سابق با ثابت نگه داشتن مقدار غذاي قبلي (فعاليت بدني بيشتر به صورت پياده روي و ورزش هاي سبك).

2. كاهش مقدار انرژي غذاي مصرفي بدون تغيير در فعاليت هاي روزمره.

3. توام كردن هر دو آنها با يكديگر يعني، كاهش مقدار مصرف مواد غذايي و افزايش فعاليت بدني در قالب انجام پياده روي و ورزش هاي سبك و هوازي (مانند آئروبيك) و حذف مواد انرژي زا و غير ضروري و تغيير روش پخت و پز.

4. رعايت نظم در وعده هاي غذايي و عدم حذف وعده هاي غذايي.

در به كارگيري هر يك از امكانات مذكور، هدف نهايي بر حفظ و تداوم سلامتي جسم و جان در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت استوار بوده و نبايد با كاهش وزن، كوچك ترين خدشه اي بر توانايي جسمي و ذهني وارد شود. بر عكس تعديل وزن مي بايد موجبات نشاط و احساس سبك بالي توام با افزايش توان جسمي و قدرت فكر و انديشه را فراهم آورد. لذا توصيه و تأكيد مي گردد واقع بين باشيد و اهداف خودتان را در چهارچوب امكانات جسمي، روحي، خانوادگي و اشتغال خود ترسيم نماييد و به طور دقيق مشخص سازيد چه مقدار و در طول چه مدت زماني مي خواهيد به تعديل وزن بپردازيد تا به اهداق خود برسيد. توصيه مي شود تا زماني كه از نظر روحي و جسمي آمادگي كامل پيدا نكرده ايد، اقدام به كاهش وزن نفرماييد. چرا كه آغاز و رها كردن اين تصميم، زيانبار مي باشد و با كاهش و افزايش مجدد وزنتان اولا مقاومت بدن در قبال پاسخگويي به كاهش وزن افزايش مي يابد ثانيا صدماتي را از نظر ظاهر و تظاهرات باليني مثل شل شدن عضلات و اندام ها، ابتلا به بيماري هاي سنگ كيسه صفرا، كليه، صدمات به سيستم مغز و اعصاب، خون سازي و سيستم دفاعي بدن را فراهم مي آورد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه و تناسب اندام/ دكتر سيد ضياء الدين مظهري/ ناشر: دنياي تغذيه/ ص36