سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

تغييرات فشارخوني

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
حالت هاي شما در طول روز مي تواند باعث كاهش و يا افزايش فشار خونتان شود. اين مقاله را بخوانيد تا با خواندن مواردش هر لحظه براي تغيير و كنترل فشارخون آماده باشيد

حالت هاي شما در طول روز مي تواند باعث كاهش و يا افزايش فشار خونتان شود. اين مقاله را بخوانيد تا با خواندن مواردش هر لحظه براي تغيير و كنترل فشارخون آماده باشيد.

 

1. هيجان و عصبانيت ممكن است با افزايش موادي مانند آدرنالين و نورآدرنالين باعث افزايش فشارخون موقت فشارخون شوند.

2. ورزش و فعاليت نيز با تحريك دستگاه سمپاتيك و آزادسازي آدرنالين باعث افزايش موقت فشارخون در لحظه ي فعاليت مي شود.

3. در جريان ترس فوق العاده شديد، فشارخون شرياني غالبا در چند ثانيه تا 2 برابر طبيعي بالا مي رود كه به احساس واكنش خطر موسوم است و با اين افزايش فشارخون، خونرساني كافي براي عضلات فراهم مي شود تا فرد بتواند از خطر فرار كند.

4. نوشيدن قهوه مي تواند بطور موقت فشارخون را افزايش دهد. چون كافئين موجود در قهوه مي تواند منجر به انقباض عروق شود.

5. حمام با آب خيلي سرد به علت انقباض عروق محيطي ممكن است منجر به افزايش موقت فشارخون شود.

6. برعكس حمام رفتن با آب خيلي گرم يا نشستن در سونا و محيط هاي گرم به علت اتساع عروق محيطي مي تواند منجر به كاهش موقت فشارخون شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب افزايش فشارخون(مجموعه كتاب سبز2)/ سينا مرادمند، دكتر مهدي موسوي/ ناشر: موسسه فرهنگي انتشاراتي حيان/ ص 29