سالم باشیم

پوکی استخوان

خانه/پوکی استخوان

تغذيه غلط در كودكي پوكي استخوان مي آورد

5 چهار شنبه 27 آبان 1394
تغذيه غلط كودكي پوكي استخوان مي آورد، پوكي استخوان گرچه تظاهرات باليني خود را در دوران ميانسالي و سالمندي بروز مي دهد ولي بهره مند نبودن از تغذيه متناسب و فعاليت هاي بدني در دوران كودكي باعث بروز اين بيماري مي شود.

تغذيه غلط كودكي پوكي استخوان مي آورد، پوكي استخوان گرچه تظاهرات باليني خود را در دوران ميانسالي و سالمندي بروز مي دهد ولي بهره مند نبودن از تغذيه متناسب و فعاليت هاي بدني در دوران كودكي باعث بروز اين بيماري مي شود.

پوكي استخوان و كاهش تراكم استخوان ها يا استئوپني گرچه تظاهرات باليني خود را در دوران ميانسالي و سالمندي نشان مي دهند ولي بذر آن در ايام كودكي و جواني افشانده مي شوند.

اسكلت و استخوان بندي انسان ها نه تنها چهارچوب و ساختار بدن را تشكيل مي دهد بلكه محافظت اندام هاي داخلي، تأمين امكان تنفس و مشاركت در خون سازي را به عهده داشته و به عنوان انبار كلسيم، فسفر و كربنات هاي بدن در تعادل اسيدي، بازي، حفظ و هدايت اغلب فعل و انفعالات زيست شيميايي بدن نقش آفريني مي كند.

اعمال ديگر بافت استخواني، تركيب آن با سموم و فلزات سنگين وارد شده از طريق تنفس و خوردني ها و آشاميدني ها بوده تا بدين وسيله آسيب رساني آن ها را كاهش دهد.

پوكي استخوان و از دست دادن تراكم استخوان ها ممكن است بين ۳۰ تا ۴۰ درصد در ارتباط با عوامل محيطي از جمله ميزان فعاليت شخص و نوع تغذيه باشد، لذا با بهبود كيفيت تغذيه و تغيير روش زندگي مي توانيم تا حد بسيار قابل توجهي ميزان بروز و گستردگي شيوع پوكي استخوان و شكستگي ها را كاهش دهيم. انجام فعاليت هاي منظم بدني در چهارچوب برنامه مناسب نه تنها براي سلامت استخوان هاي بدن در هر سني تأثيرگذار خواهد بود بلكه در تأمين و تثبيت سلامت بدن نيز خالي از فايده نخواهد بود.

تشويق كردن كودكان و نوجوانان به انجام فعاليت هاي ورزشي مثل دويدن، پريدن، واليبال، فوتبال و ژيمناستيك كه با تحمل وزن بدن همراهند باعث افزايش جذب كلسيم دريافتي در بدن شده و يك نوع بيمه براي حفظ تراكم استخوان ها در سنين بزرگسالي تلقي مي شود.

شنا و دوچرخه سواري گرچه اثر كمتري در افزايش تراكم استخوان ها دارند. ولي به عنوان ورزش هاي محافظت كننده دستگاه گردش خون، عضله قلب و تقويت كننده عضلات تلقي مي شوند. استفاده نكردن از منابع شير، لبنيات كم چربي و ساير موادغذايي حاوي كلسيم مثل انواع كلم ها، بادام و كنجد زمينه پوكي استخوان را فراهم مي آورد.

از طرف ديگر زياده روي در مصرف مواد حاوي پروتئين، نمك طعام، نوشيدني هاي حاوي كافئين و نوشابه هاي گازدار به علت فسفاتي كه در تركيب خود دارند،بروز پوكي استخوان را تسريع خواهد نمود.

 

منبع: بيتوته