سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

تغذيه براي ورزشكاران قدرتي

5 شنبه 4 مهر 1394
بر خلاف آنچه كه برخي از ورزشكاران و مخصوصا ورزشكاران رشته هاي قدرتي (مانند وزنه برداري، پاورليفتينگ، بدنسازي و غيره) تصور مي كنند، بدون داشتن رژيم و برنامه غذايي مناسب در ورزش مخصوصا در ورزش هاي قدرتي، نمي توان انتظار و اميدوار پيشرفت هاي ورزشي در سطح ايده آل بود.

بر خلاف آنچه كه برخي از ورزشكاران و مخصوصا ورزشكاران رشته هاي قدرتي (مانند وزنه برداري، پاورليفتينگ، بدنسازي و غيره) تصور مي كنند، بدون داشتن رژيم و برنامه غذايي مناسب در ورزش مخصوصا در ورزش هاي قدرتي، نمي توان انتظار و اميدوار پيشرفت هاي ورزشي در سطح ايده آل بود.

استفاده از غذاهاي بي ارزش و يا پرخوري و كم خوري از شايع ترين اشتباهاتي است كه ورزشكاران و مخصوصا ورزشكاران رشته هاي قدرتي مرتكب مي شوند. اغلب ورزشكاران رشته هاي قدرتي كه براي رسيدن به پيشرفت هاي عضلاني و ورزشي مصرف استروئيدها را نيز در دستور كار خود دارند، به غلط تصور مي كنند كه استفاده از استروئيدها نياز بدن به غذا را نيز مرتفع كرده و نقص ها و كاستي هاي موجود در رژيم غذايي را جبران مي كند.

حقيقت اين است كه حتي در صورت مصرف استروئيدها و داروهاي نيروزا در ورزش نيز بايد توجه ويژه اي به رژيم روزانه غذايي مبذول داشت و چه بسا كه با مصرف استروئيدها و با شدت گرفتن تمرينات، استفاده از غذاهاي مقوي تر و پيروي از رژيم هاي غذايي مناسب تر نيز از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد بود.

پرداختن به تمرينات بدني شديد موجب افزايش نياز بدن به انرژي و افزايش نياز بدن به مواد غذايي اعم از درشت مغذي ها و ريز مغذي ها مي شود. به جرأت مي توان گفت كه تمرينات ويژه ورزش هاي قدرتي از طاقت فرساترين و شديدترين تمريناتي است كه ورزشكاران با آن سروكار دارند. براي تشديد فرآيند عضله سازي و براي جبران انرژي از دست رفته در طول اين قبيل تمرينات، همچنين براي ترميم مصدوميت هاي خفيفي كه خواه و ناخواه در جريان پرداختن به تمرينات شديد بدني در بدن ورزشكاران بوجود مي آيد، بايد مواد غذايي مقوي و كافي را در رژيم روزانه غذايي گنجانده و دريافت كرد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه و ورزش/ نويسنده: نبي شمسائي/ ناشر: جنگل/ ص236